Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прокуратурата прогледна: Дюни се превърнали в… ниви

От години природозащитните организации сигнализират, че дюните по крайбрежието масово изчезват, а терените, които доскоро са били тяхно местообитание се „прераждат“  в …земеделски земи. Този „процес“ обаче едва ли се дължи на обикновено чиновническо недоглеждане. Той по-скоро мяза на „задание“ от собствениците на тези имоти към услужливи чиновници. Досега обаче ушите и очите на правоохранителните органи бяха широко затворени за тези случаи.

 

Очевидно промените в държавата напоследък принудиха инак спящото обвинение да се разбуди. Преди дни стана ясно, че образуваната преди три месеца проверка от Върховната административна прокуратура, най-сетне е завършила и са открити  нарушения при определянето на границите на морските плажове.

Съмненията, че скали и дюни, граничещи с плаж край Лозенец, са се превърнали в земеделски земи, са се потвърдили. Прокуратурата е установила, че общата засегната площ на морските плажове, по данни от приетите Специализирани карти и регистри са над декар.

В официалното изявление магистратите казват: „ В изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността, съобразявайки обществената значимост на проблема на национално и регионално ниво и възможните неблагоприятни последици за природните дадености и екосистемите във визирания участък от черноморското крайбрежие в землището на с. Лозенец, ВАП сезира Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да се извърши проверка по изложените данни на основание чл.145 ал.1 т. 3  от Закона за съдебната власт. “

Стана ясно, че в

хода на проверката са проверени пет поземлени имота.

Оказва се, че в тях 888 кв. м. са  дюни и 210 кв. м. е пясъчен плаж. Последният обхваща морските плажове „Мечата дупка 2" и „Корал".

За част от поземлените имоти, например морски плаж „Мечата дупка 1“, са били извършени изменения на Кадастралния регистър на недвижимите имоти през 2014 г. въз основа на данните от приетите Специализирани карти и регистри на морския плаж. За него не се налага извършване на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, сочи проверката.

За морските плажове „Мечата дупка 2" и „Корал" обаче не е извършено изменение на кадастралната карта. При съпоставянето на данните се е установило, че за двата морски плажа, следва да се предприемат действия по изменение на кадастралните карти и регистри. Това се налага, защото нанесените по данните от Акта за изключителна държавна собственост граници на морските плажове не съответстват на определените чрез преки геодезически измервания граници в специализираните карти.

От държавно обвинение добавят:  „Затова, в съответствие с разпоредбите на чл. 6 ал. 10 от Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), министърът на туризма следва да заяви изменение на Кадастралните карти и регистри в Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас.

До Министерство на туризма  е изпратено копие от доклада на Министерството на регионалното развитие и благоустройство до Върховната административна прокуратура. В изпълнение на задълженията си и на основание на чл. 145 ал.1 т.6 ЗСВ, държавното обвинение е адресирало до министъра на туризма конкретно предложение да реализира правомощията си по Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

В отговор министърът на туризма Стела Балтова е уведомила върховните магистрати за първоначалните й действия и естеството на проблемите, съпътстващи конкретното изменение на кадастралната карта и регистри в Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

Ще припомним, че още през пролетта проверка на неправителствената организация "Камара на геодезистите в България"  откри, че точно проверяваните от прокуратурата пет крайморски имота, са разположени върху дюни и са

нанесени в кадастралните регистри като "земеделски земи" и "ниви.

Три от тези крайморски ниви се оказаха общинска и държавна собственост,  но два от терените са частни.

Общата площ на регистрираните като "земеделски земи" върху дюните имоти е 8.5 дка, а по-голямата част от тях се намират между плажа "Мечата дупка" и местността "Рибарницата".

Първият терен е с площ от 929 кв.м и е собственост на едноличното акционерно дружество "ДБК инвест". То е регистрирано през 2006 г. с капитал от 342 хил. лв., а негови собственици са чешките граждани Мирослав Бенеш и Валентин Духлев и гръцкия им партньор Георгиос Караджос.  Дружеството е регистрирано с широк предмет на дейност, включващ и "покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба".

Вторият частен имот обхваща 1534 кв.м. с гъста растителност и дюни е в местността "Исмаилов чаир". Той е собственост на бизнесмените Людмил Петрински и Любен Белов, които притежават равни идеални части от имота. Земеделската земя в този случай вече е определена  с начин на трайно ползване "за друг вид ваканционно - рекреационен обект".

Близо половин декар плажна "нива" в местността "Рибарницата" е частна държавна собственост. Така регистрираният  статут на терена на практика означава, че ако се появи „подходящ“ инвеститор,  той може лесно да бъде обслужен, като имотът може да бъде продаден или заменен.

Други близо 3.5 дка са публична общинска собственост. Те се простират върху скалистия нос западно от "Рибарницата" , а част от този терен граничи с пясъчен плаж. Независимо от този факт, той е нанесен в кадастъра с начин на трайно ползване "земеделска земя".

Още 2066 кв.м крайбрежна ивица са регистрирани като "нива"

в "Рибарницата". Те са със статут на частна общинска собственост. Това преведено на нашенски означава, че само с едно решение на общинския съвет в Царево, те също могат да бъдат продадени или заменени, а върху тях да бъде реализирано поредното „инвестиционно намерение“. Очевидно имотът за това е предназначен, тъй като е нанесен в регистрите като като земеделски със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас едва през 2014 година.

От всичко казано дотук, като не отричаме сегашните усилия на висшите магистрати, няма как се запитаме не е ли време тези проверки да обхванат по-голяма част от имотите по брега на морето? Може би тогава ще стане ясно веднъж за винаги кой  и как е разчертавал бреговата ни ивица, така че да се превърнат дюните в …ниви.

Макар че още през 2013 г. Гражданско сдружение за борба с корупцията алармира, че  картографирането на дюните се извършва тайно и при много съмнителни обстоятелства. Реакцията на сдружението беше провокирана от скандала с продажбата на апетитен терен в Несебър, добил известност като "Дюнигейт", който „Банкеръ“ е описал в детайли.

Да не забравяме също така, че „окончателното“ приемане на всички специализирани карти и регистри на пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица, също повдигна доста въпроси…

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във