Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прокуратурата прати ДНСК на Алепу: Постройката "приличала на сграда"

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка на законността на строеж „Алепу вилидж“ в община Созопол, между нос „Свети Тома“ и т.н. „Шофьорски плаж".

Прокуратурата реагира на медийни публикации и информация от министъра на регионалното развитие, че "брегоукрепителното съоръжение по-скоро прилича на сграда". Държавното обвинение посочва, че се  поменават асансьорна клетка и стълбище, което поставя въпроси за съответствие на изграденото с издаденото разрешение за строеж.

"Проверката е от компетентността на ДНСК и следва да се установи на място и по документи дали се спазват всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), подзаконовите нормативни актове по прилагането им,както и другите нормативни актове, свързани със строителство в защитени зони. Следва също така да се провери  поотделно и комплексно  целият инвестиционен и строителен процес, да се  проведат огледи на място, като се изискат и всички относими данни", разясняват от Върховната административна прокуратура.

Резултатите от проверката следва да се представят на ВАП максимално бързо, с обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, а в случай на извършено престъпление – да се предприемат незабавно действия.

Строителният контрол твърди, че четириетажната сграда, изградена там е "подпорна стена", всички останали обаче виждат хотел. Дори може да се окаже и курортен комплекс и по документи. Скандалът избухна, след като бяха разпространени снимки на т.нар. "укрепване", което на практика представлява 4-етажна сграда.

Изграждането  на тази сграда е било предвидено още за 2017 г. Според проверка в кадастъра имотът е над 7 хил. кв. м. Върху него планирано строителството на хотел. Пак през 2017 г. екоинспекцията в Бургас е издала оценка по съвместимостта. В нея е записано изграждането на курортен комплекс, както и съпътстващо укрепване на свлачище.

Строежът е първи етап от разширението на ваканционното селище "Св. Тома". Представител на фирмата, извършваща строителен контрол на строежа, заяви, че извършеното до момента отговаря на нормативните изисквания, а стамонобетонната конструкция, служи единствено за укрепителна роля на този етап.

От Камарата на геодезистите заявиха, че въпросната конструкция е гавра със закона.

По-рано днес шефът на ДНСК Иван Несторов заяви, че няма основание на този етап ДНСК да се намесва в наличния до този момент строеж и в плановете, тъй като службата може да коментари само разрешенията и документацията.

Сега обаче Несторов е на място за извършване на поредна проверка. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във