Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Прокуратурата "ослепя" за врътките на синдиците на КТБ

Апетитен терен от 40 дка в Пловдив "отлита" към нов чорбаджия, заменен срещу трънаци в Троян

Докато „пълзящата“ амнезия на основните свидетели на прокуратурата по делото за Корпоративна търговска банка се задълбочава все повече и повече, активите на фалираната през 2014 г. финансова институция се топят с всеки изминал ден.

През тази седмица за пореден път двама от бившите директори на КТБ – Георги Христов и Георги Зяпков са подали сигнал до главния прокурор Иван Гешев за безпрецедентна злоупотреба с имуществото на един от крупните кредитополучатели на банката - пловдивското дружество„Търговски парк Тракия“ ЕАД , собственост на „Пасифик инвест“ АД (и двете обявени в несъстоятелност след фалита на банката).

Историята на това „разхищение“,

извършено пред благосклонните погледи и на синдиците на КТБ - Ангел Донов и Кристи Маринова, и на членовете на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, е показателна за безхаберието на държавното обвинение.

До затварянето на КТБ през юни 2014 г. „Търговски Парк Тракия“ ЕАД притежава 100 дка в Пловдив ( разположени  на изхода на града към Асеновград). Очевидно този апетитен терен не е останал незабелязан от кохортата мераклии да се облажат от фалита на банката. Непосредствено след затварянето на финансовата институция започва „претакането“ на част от него към други собственици.

По данни, публикувани в информационната система „Дакси“ , с протокол от  9 октомври 2015 г. едни 40 дка прелитат  като „непарична вноска“ към пловдивската фирма  „Аперол“ (която до този момент е еднолична собственост на Деян Найденов и има регистриран капитал от ...два лева ). Така за много кратко време „Аперол“ става ООД, в което самият „Търговски Парк Тракия“  ЕАД става съдружник с Деян Найденов ( а той  по това време притежава едва два от общо 2 500 002 дяла в дружеството).

През 2016 г. мажоритарният собственик  вече е обявен в несъстоятелност и неговите активи се управляват от назначения синдик Росен Милошев. Според протокол от 1 август  2018 г. Милошев, като представител на  99.99992 % от капитала на дружеството неприсъствено изхвърля Найденов като управител на „Аперол“ и на негово място назначава Николай Годев.

На 5 ноември 2018 г. е учредено ново дружество – софийското „Индустриал пропъртис“ ЕООД, което е еднолична собственост на Митко Валентинов Лалев и е с капитал 2000 лева.  Според сигнала до главния прокурор ( с който в. „Банкеръ“ разполага),  точно в него са апортирани същите тези 40 декара, които обаче вече са собственост на „Индустриал пропъртис“ ЕООД, Според вносителите му, самият Лалев е служител на небезизвестните братя Мондешки ( свързани с редица скандали за злоупотреби, но и с влиянието си върху решенията и действията на  съдебната и правоохранителна власт в  страната).

В сигнала си до държавното обвинение бившите директори в КТБ - Георги Христов и Георги Зяпков казват, че „всичко това се случва с активното съдействие на синдика на „Търговски Парк Тракия“ АД – Росен Милошев и с активното бездействие на синдиците на КТБ“.

И допълват, че „Индустриал пропъртис“ ЕООД е регистрирано на същия адрес, на който е седалището на офиса на „Солид-85“ ЕООД , собственост на Младен Мондешки - на ул. „Цар Самуил“  в София.  Те правят и друга връзка  -  съобщават, че Митко Лалев е от град Троян, откъдето е и синдика на КТБ - Кристи Маринова, за която е известно че преди да бъде „призована“ да се разпорежда с активите на фалираната банка е била дългогодишен счетоводител по външен договор на Младен Мондешки и на „Солид-85“ ЕООД.

Тук

идва ред и на най-любопитната част

от тази история. Вече става дума за   начина на придобиване на този апетитен терен и най-важното - за  цената на сделката.

В сигнала до главния прокурор се казва, че  тези 40 дка в Пловдив са  апортирани неправомерно и противозаконно в капитала на „Аперол“ ООД.Освен това са заменени за около 6 декара ливади в троянско село със смехотворната формулировка „за уравняване на дяловете“ , заради смешните „около 65 хил.лв.  неплатени местни данъци и такси към Община Пловдив от дотогавашния собственик на ливадите – дружеството „Аперол“ ООД (за периода 2015-2018г.)“, е посочено в сигнала до държавното обвинение.

Бившите директори във фалираната банка добавят още:  „Уточняваме, че данъчната оценка на 40-те дка в Пловдив е 988 772.40 лв., а данчната оценка на ливадите в село Белиш, Община Троян, (осма) категория - 112,81 лв.!?

Историята продължава с това, че към момента „Търговски Парк Тракия“ ЕАД продължава да е собственик на останалите 60 дка от апетитния терен в Пловдив.

Производството по несъстоятелност на дружеството обаче е спряно от съда през ноември 2019 г. с мотива , че

 синдиците на КТБ АД не са платили съдебните разноски по делото

Междувременно синдикът на пловдивското дружество Росен Милошев (в периода 2015-2019 г.) е сменен.

Но синдиците на фалираната банка   продължават да неглижират изнесените от Христов и Зяпков факти. А от тях става ясно, че те не са проявили особена бдителност „в грижата си“ за достойно осребряване на имуществото на длъжниците на банката, чрез което трябва да бъдат  удовлетворени нейните кредитори.

Зяпков и Христов предупреждават:  „Съществува реална опасност притежаваните от дружеството остатъчни около 60 декара недвижими имоти вместо да попълнят масата на несъстоятелността на този длъжник, респективно – да послужат за удовлетворяване на самата банка, да станат  „ничия собственост“, а и  със сигурност да не погасят задължения към КТБ-АД.  Явно вече има предварително избран  „купувач“ и на тези 60 дка, затова синдиците вече 10 месеца не предприемат абсолютно нищо по възобновяване на несъстоятелността, нито за разваляне на скандалната сделка по замяна на 40 дка в Пловдив срещу  няколко декара ливади в Троянско. За търсене на отговорност от Росен Милошев и други творци на тази нагла кражба – забравете ...!

Това

не е първият сигнал за безобразията.

Прокуратурата е „осветлена“, че вече са подавани „ два писмени сигнала до синдиците на КТБ-АД, до Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), както и до синдика на търговско дружество „Търговски парк Тракия“ ЕАД“. Първият от тях е отпреди  повече от две години. В сигналите е  посочено, че дружеството „Търговски Парк Тракия” ЕАД със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул.“Цар Симеон“ №2, притежава или е притежавало редица активи. Посочени са и  факти  за фрапиращи закононарушения от страна на синдика на това дружество, назначен с гласовете на синдиците на КТБ-АД - като основен кредитор на това дружество“.

Зяпков и Христов напомнят, че „ Ангел Донов и Кристи Маринова са упражняващи длъжността на синдик на КТБ-АД (в несъстоятелност ), респективно са и  членовете на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, имат правомощия като методически и законов (по силата на Закона за банковата несъстоятелност) контрольор върху дейността на синдици в несъстоятелна банка, а и като най-голям необезпечен кредитор на масата на несъстоятелността на обявена в несъстоятелност Корпоративна търговска банка.

С  казаното  дотук едва ли ще учудим особено тези, които следят темата за  разпиляването на активите на фалираната финансова институция. Даже само от страниците на в. „Банкеръ“ биха могли да се извадят десетки подобни примери, с които прокуратурата да се заеме сериозно. Друг е въпросът дали тя въобще има такива намерения...

Facebook logo
Бъдете с нас и във