Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производството на спирт тласна печалбата на "Захарни заводи" нагоре

"Захарни заводи" АД продължава дейността си с променливи отклонения от установения режим на работа при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата от  Ковид-19, съобщават от фирмата. Към момента не се очаква пандемията да окаже негативно влияние в краткосрочен период на индивидуалните финансови отчети.

В групата влизат няколко предприятия за производство на захарни изделия, на етилов алкохол и високопротеинов фураж и печатница за различни полиграфични изделия. През октоври миналата година е взето решение да се преустанови дейността по производство на опаковки, както за собствени нужди, така и за външни клиенти. От миналата година компанията изгради и пусна в действие един ключов проект - фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди. През 2021-а ще се разшири дейността по производство на ел.енергия от възобновяеми източници. 

През миналата година "Захарни заводи" отчита нетна печалба от 5.06 млн. лева при положителен финансов резултат от 445 хил. лева за 20219-а. 

Най-голям принос за това има ръстът от 7.3% в нетните приходи от продажби на фирмата, които в края на декември са на стойност 67.74 млн. лева. Основна причина за това е увеличеният обем на търговията с етилов алкохол и повишението на средната му продажна цена. 

Производството на спирт расте с 33.68%, а това на захарни изделия спада с 12.14 на сто. Заедно с това търговията със захар, шоколадови и захарни изделия се увеличава със 110.34 процента. А производството на спирт осигурява повече от половината от паричните постъпления на предприятието в Горна Оряховица. През миналата година е разработен иновативен продукт и технология за производство на етилов алкохол с алкохолно съдържание от 99.9% който се използва, както за медицински цели, така и в печатарската индустрия и в производството на биогориво за автомобили.

Българският пазар е поел 62.35% от продукцията на "Захарни заводи". Износът в ЕС е 23.64%, а в страни извън ЕС са заминали 14.01% от изделията на предприятието. Най-големи са били продажбите на етилов алкохол в България - 45.79% от цялото производство. Останалото количество е изнесено в ЕС и други страни. Захарните изделия и опаковките са били изцяло за българския пазар. Основен клиент на предприятието е дъщерното дружество "Захарни заводи Трейд" ЕАД, което осигурява над 10% от приходите от продажби. 

Разходите по дейността на компанията намаляват през миналата година, в т.ч. и тези за материали и суровини. Увеличени обаче са харчовете за външни услуги (+2.41%) и за възнаграждения.  Повишението на производството е постигнато с по-малко служители спрямо 2019-а, но има увеличение на средната работна заплата. 

Добрите финансови резултати са подкрепени и от решението за разпределение на 35% от печалбата за 2019 г. или 156 000 лева, като дивидент за акционерите, което означава по 0.014 лева за една акция. 

Най-големите акционери в дружеството са "Захар инвест" АД - с дял от 42.94%, "ГУ Фарадей" ЕООД с 25.58% и "Ритъм-4-ТБ" ООД с 25.55% от капитала. Други девет фирми притежават 0.54%, а 1558 индивидуални инвеститори - 5.39% от книжата с право на глас.  

 

Перспективи 2021 г.

През тази година мениджърите на "Захарни заводи" прогнозират постигане на печалба от 4.2 млн. лева.  Във връзка с подобряване на възможностите за натоварване на производствените мощности се планира увеличение на експорта на захарни изделия и етилов алкохол, включително и на пазари извън Европа. 

Диверсифицирнето на приходите и усъвършенстването на производствените процеси е насочено към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във