Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производството на ел.енергия във ВЕЦ се е повишило с над 50%

Производството на електроенергия в България е нараснало със 17.09% през миналата година спрямо 2020-а, показват данните на оперативната справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Тогава е отчетено производство на ел.енергия от 47 699 227 мегаватчаса, докато през 2020 г. то е било 40 736 986 мегаватчаса.
Най-силно е нараснало производството на ел.енергия във водноелектрическите централи (ВЕЦ) -  с 51.11% на годишна база. През 2021 г. те осигурили за националната електрическа мрежа 5 119 558 мегаватчаса електроенергия, което им осигурява дял от 11.02 на сто. Малките ВЕЦ държат 2.88% от производството.  

Електрическата енергия от възобновяемите източници на електроенергия - вятърни, соларни и био централи, в националната електрическа мрежа е с дял от 6.84 процента. През миналата година спрямо 2020-а от ЕСО отчитат намаление на участието на ВЕИ в преносната мрежа с - 3.03%, както и в разпределителната мрежа - с 0.66 на сто.

Производството на базовите централи се е увеличило с 15.42% и е в обем на 39 364 136 мегаватчаса. С най-голям дял в тази група са кондензационните ТЕЦ /с 41.88%/. На АЕЦ се пада 29.66% от произведената електроенергия.
Потреблението у нас през миналата година се е увеличило с 4.24%, съобщават от Електроенергийния системен оператор. А домакинствата и бизнеса  са изразходили 38 880 218 мегаватчаса електроенергия.
През дванадесетте месеца на миналата година салдото (износ-внос) се е повишило със 156.51% в резултат на високите цени на европейските пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във