Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производството на ел.енергия расте с 21.2% през ноември 

Производството на електроенергия нараства с 21.2% до 3 637 ГВтч през ноември 2020 г. спрямо октомври, показват данни от Националния статистически институт /НСИ/. Отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите панели.

Изследването на енергийните продукти се провежда месечно и осигурява информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти

На месечна база нараства производството на безоловен бензин - с 1.1% до 94 хил. тона. Има повишение и в производството на дизелово гориво - с 0.5% до 197 хил. тона.

За посочения период обаче  намалява производството на твърди горива (включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) - с 6.7% до 1.957 млн. тона, както и на пропан-бутанови смеси - с 28.6% до 5 хил. тона. Но, ако погледнем данните от април насам, то се вижда, че има едно постоянство в производството на пробан-бутанови смеси - малко нагоре, малко надолу. Причина за намалението при твърдите горива е топлото време и по-малките нужди от електроенергия и отопление. 

Производството на природен газ (общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното производство) остава без изменение през ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. - 5 млн. куб. м, отбелязват  от Националния статистически институт. Това е обемът, който се добива през последните дванадесет месеца у нас. 
Но, на годишна база, през ноември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 година виждаме значително нарастване на производството на природен газ - от 1 куб. м  на 5 млн. куб. метра.

 

Доставки на енергийни продукти 

През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 15.6% до 37 хил. т, на природен газ - с 30.8% до 323 млн. куб. м и на електроенергия - с 16.6% до 3 070 ГВтч. 

Числата показват намаление при доставките на: твърди горива (количествата, доставени на вътрешния пазар на всички потребители) - с 5.4% до 2.05 млн. т,  на безоловен бензин - с 9.8% до 37 хил. т, и на дизелово гориво - с 14.8% до 184 хил. тона.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във