Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производството на ел.енергия расте и през декември, но само с 6.9%

Производството на електроенергия е нарастнало за трети пореден месец - този път с  6.9% до 3 888 ГВтч,  през декември миналата година спрямо октомври, според данните от Националния статистически институт. Тук се отчита произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите панели. 

Ръст има в производството на твърди горива (включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) - с 12.9% до 2.21 млн. тона. Така е вече за четвърти пореден месец. На месечна база обаче има намаление в производството на безоловен бензин - с 4.3% до 90 хил. тона, на дизелово гориво - с 1% до 195 хил. тона.

Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение през декември спрямо октомври. Но, данните от април насам показват, че има едно постоянство в производството на пробан-бутанови смеси - малко нагоре, малко надолу. Свитото потребление от март миналата година насам си казва думата. 

Производството на природен газ (общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното производство) намалява с 20% до 4 млн. куб. м, отбелязват  от Националния статистически институт. Това всъщност е обемът, който се добива у нас през последните дванадесет месеца. Но, на годишна база, през декември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 година виждаме спад на производството на природен газ - от 5 куб. м  на 4 млн. куб. метра.

Изследването на енергийните продукти се провежда месечно и осигурява информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти

 

Доставки на енергийни продукти 

През декември 2020 г. спрямо ноември същото година нарастват доставките на твърди горива (за четвърти пореден път) - с 12.4% до 2 310 хил. тона, на природен газ - с 18.9% до 384 млн. куб. м (от септември продължава нарастването), и на електроенергия - с 10% до 3 378 ГВтч (така беше и през октомври и ноември). 

Статистиката обаче отбелязва намаление при доставките на пропан-бутанови смеси - с 13.5% до 32 хил. тона и на безоловен бензин - с 18.4% до 31 хил. тона.

Доставките на дизелово гориво през декември остават без изменение - 182 хил. тона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във