Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производството и потреблението на електроенергия расте

Производството и потреблението на електроенергия от 1 януари до 30 юли 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година продължават да нарастват, сочат данните на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната.

Подобрение има и при износа на електроенергия, но най-голямо впечатление правят данните за увеличение на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както и на запазващото се устойчиво участие на базовите централи. 

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 30 юли 2017 г. се увеличава с 3.74% в сравнение със същия период на 2016 г. За сравнение, ако през първите седем месеца на миналата година (без един ден) производството на електроенергия е било от порядъка на 25 316 769 MWh, то сега нараства до 26 263 182 MWh. В сравнение с по-ранни периоди увеличението е по-малко, но въпреки това остава окуражаващо. 

Потреблението на електроенергия също расте – от 21 976 884 MWh за сравнявания период на 2016 г. до 23 382 149 MWh през настоящата. Това е увеличение (+) от 6.39 %.

За пръв път от доста дълъг период се наблюдава по-съществено подобрение при износа на електроенергия, въпреки че данните продължават да са отрицателни. За сравнение, ако през първите 7 месеца на 2016 г. износът на ток е бил в обем от 3 339 925 MWh, то през посочения период на 2017 г. е от порядъка на 2 881 033 MWh, което е спад (-) от 13.74%.

Участието на базовите централи продължава да е положително – плюс (+) 8.59 %.

За пореден път през сравнявания период се отчита ръст при участието на ВЕИ в преносната мрежа. За първите седем месеца на тази година дела на ВЕИ расте до 748 138 MWh, при 680 697 MWh през сравнявания период на предходната година – плюс (+) 9.91%. Най-сериозно е повишението в дела на мощностите от вятър -  плюс (+) 6.61%, докато при фотоволтаиците увеличението е от едва  плюс (+) 0.82%. Дела на биомасата съответно остава положителен (+) 66.77%.

Подобрение има и при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, което се увеличава с  (+)  3.37%. И тук най-голям е приносът на вятърните електроцентрали – плюс (+) 8.25 %, а на биомасата нараства (+) с 10.27%. В същото време дела на електроенергията от слънчевите централи е отрицателен – минус (-) 0.42 %.

Няма подобрение в участието на водноелектрическите централи, което остава на ниво от 2 189 003 MWh през първите седем месеца на 2017 г. , в сравнение с  3 103 335 MWh за същия период на миналата година, което е спад (-) от 29.46 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във