Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производствените цени в България намаляват

Общият индекс на цените на производител през август 2020 г. намалява с 0.7% спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, и в преработващата промишленост - с 0.6%, а в добивната промишленост се наблюдава увеличение на цените - с 1.4%, съобщава Националният статистически институт. 

В преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при производството на основни метали - с 2.4%, и при производството на химични продукти - с 1.3%.

По-голямо увеличение на цените е регистрирано при: производството на електрически съоръжения, производството на напитки и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 0.4%. Общият индекс на цените на производител през август 2020 г. спада с 3.1% в сравнение със същия месец на 2019 година.

По-ниски цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%, и в преработващата промишленост - с 3.3%, а в добивната промишленост се наблюдава повишение на цените - с 4.7%. По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон, и производството на химични продукти - по 2.8%.

Съществено повишение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 2.5%.

Очаква се цените на производител в България да се задържат на още по-ниски нива до края на годината. През 2021 г. прогнозната на Trading Economics е за покачване, а през 2022 г. за ново понижение. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във