Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производствените цени са нараснали през юни

Производствените цени се покачват средно с 1% през юни спрямо май. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 5.5%. Това показват данните на НСИ.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2.4%, както и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.1%. Понижение на цените е отчетено при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.8%, а също и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.4%.

Спрямо юни на миналата година обаче цените се вдигат с 13%. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 22.6%, в преработващата промишленост - с 13.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%.

По-значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 50.0%, производството на каучук и пластмаси - с 12.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.2%, и производството на химични продукти - с 11.1%. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.1%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.0%, и обработката на кожи и производството на обработени кожи без косъм - с 0.4%.

На вътрешния пазар цените се повишават с 1.3% спрямо май като повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, както и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0.9%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 4.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.8%, и производството на електрически съоръжения - с 1.8%. Намаление е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.2%.

Заводските цени растат с 9.9% на годишна база. Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 26.3%, в преработващата промишленост - с 10%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%.

Спрямо юни 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 50.6%, производството на химични продукти - с 20.7%, и производството на електрически съоръжения - с 10.2%. Намаление е отчетено при производството на облекло - с 0.2%.

За международния пазар цените на производител на международния пазар през юни 2021 г. нарастват с 0.6% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 18%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във