Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производствените цени продължават да растат

През март продължава поскъпването на производствените цени. Така нарастването им е с 4.1% в сравнение с март на изтеклата година. Годишното поскъпване през февруари беше с 6%.

Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 12.4%, и в преработващата промишленост - с 5.7%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 15.2%, при производството на електрически съоръжения - с 4%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.3%, а намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.8%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.6%.

В сравнение с февруари заводските цени спадат с 0.5%. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост с 0.8%, в добивната промишленост цените нарастват с 1.1%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 1.8%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.5%, а увеличение е регистрирано при производството на електрически съоръжения - с 1.3%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март нараства с 2.1% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 8.8%, и в преработващата промишленост - с 4%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.8%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо март 2016 г. са отчетени при: производството на основни метали - с 13.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.9%, производството на електрически съоръжения - с 3.8%.

Намаление на цените се наблюдава при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.7%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0.6%.

В сравнение с февруари цените намаляват с 0.3% спрямо февруари. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.4%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост спад на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 1.3%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - по 0.4%, а нарастване е отчетено при производството на електрически съоръжения - с 1.2%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при производството на химични продукти - по 0.9%.

За година производствените цени за външния пазар растат с 8.1 %. В преработващата промишленост увеличението на цените на производител през март 2017 г. е със 7.7% спрямо март 2016 година. По-високи цени са отчетени при производството на основни метали - с 15.6%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 5%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.7%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0.1%.

В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 1.2%. По-съществено намаление спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 1.9%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.5%, а увеличение е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.8%, и при производството на електрически съоръжения - с 1.4%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във