Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производствената инфлация нараства и през март

Общият индекс на цените на производител през март се увеличава с 1.4% спрямо предходния месец. Повишение (т. нар. производствена инфлация) е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната - с 1.6%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%. Това показват обявените днес данни от Националния статистически институт.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 5.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.9%, както и при това на химични продукти - с 2.8%.

Понижение на цените е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 0.1%.

Годишни изменения

Общият индекс на цените на производител през март 2021 г. се увеличава с 6.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 20.5%, в преработващата промишленост - с 8.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%.

По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 37.9%, при производството на химични продукти - с 8.0%, и при хранителните продукти - с 5.8%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.3%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.9%.

Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната - с 1.6%, а намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар на месечна база

през март 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост – с 2.0%, а в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - по 0.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 6.1%, производството на химични продукти - с 5.0%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.7%. По-съществено намаление на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар на годишна база

през март 2021 г. нараства с 3.4% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 18.4%, и в преработващата промишленост - с 4.8%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%.

Спрямо март 2020 г. значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при производството на основни метали - с 28.6%, и при производството на химични продукти - с 15.0%.

По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.0%, и при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар

през март 2021 г. се увеличава с 2.0% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. се наблюдава ръст с 12.2%, сочат още данните на НСИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във