Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Произведено в България" подкрепя отлагането на Закона за горивата

Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” подкрепя предложението на правителството за отлагане влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Законът бе приет под натиска на големите петролни компании, без да бъдат консултирани всички представители на бранша и по-специално Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, в което членуват представители на дребния бизнес с петролни продукти и които оперират основно в малки населени или отдалечени места. А признак за цивилизованост на една държава и на едно управление е да се мисли най-напред за дребните производители и търговци, да се спазва основният принцип, залегнал в Акта за малките и средни предприятия на Европейския съюз „Мисли първо за малкия”, се казва в позиция на "Произведено в България".

Спорът между големите и малките в бранша обаче остро поставя въпроса за практиката на приемане на закони от Народното събрание. В повечето случай това става вследствие на лобистки натиск, без широко обществено обсъждане, без задълбочена оценка на въздействието на съответното законодателно решение. В резултат се провокира обществено напрежение, накърняват се права на определени обществени групи или бизнес интереси, от което в крайна сметка страда обществото.

Подобна практика на законодателния орган води до вредната практика на отмяна, промяна или отлагане на действието на закони, което влошава и без това не добрата законова рамка и практика за регулиране на обществените отношения. Именно тази дейност на Народното събрание е причина за изключително ниското доверие, което обществото има към него.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във