Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Програмата за морско дело и рибарство осигурява подкрепа за Община Несебър

Община Несебър спечели втори проект  за  финансиране по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“

Местната инициативна рибарска група Несебър – Месемврия (бел.ред. това са юридически лица, обединили се с нестопанска цел, които работят в обществена полза и основната им роля е ефективно управление на  стратегията за местно развитие) ще реализира проект за организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел  да  се популяризира  рибарския  район Несебър. Идеята е чрез фестивала  да се отдаде почит на един от най-древните занаяти – рибарството.

На гостите и жителите на Несебър ще бъдат предложени кулинарни демонстрации в приготвянето на местни рибни деликатеси и специалитети, изпълнения на автентични фолклорни състави от Община Несебър и популярни български изпълнители, а акцент ще бъде провеждането на конкурс за най-вкусна рибена чорба.

За да се осигури техническа обезпеченост и уникално звуково и зрително изживяване на всички музикални и сценични изяви от програмата на фестивала, Община Несебър предвижда закупуване и инсталиране на специализирана конструкция - сцена и висококачествен пълноцветен LED екран, чрез които многобройната публика,  се очаква   да привлече събитието, ще може да се наслади на изпълненията.

В края на юли кметът на община Несебър Николай Димитров и председателят на Управителния съвет на Сдружението с нестопанска цел „МИРГ Несебър-Месемврия“ Румен Кулев подписаха  първия административен договор за безвъзмездна финансова помощ. Той е по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002-0004 в МИРГ „Несебър-Месемврия“ Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година.

Проектът предвиждаше подмяна на съществуващите улични и тротоарни настилки в рибарския район – стар град Несебър и представлява пореден етап на „Трасе на културно-туристически маршрут „Духовен път“ по улиците „Ахелой“, „Хемус“, „Тервел“ и  „Месамбрия“ . Архитектурната концепция за тези трасета е пряко свързана с общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и културно наследство – Старинен град Несебър. Целта  беше оформяне на главните пешеходни трасета с настилки от периода на Възраждането – подмяна на съществуващите улични настилки от асфалт с паваж  и замяна на бетоновите плочи по тротоарите с нова настилка от каменни плочи. Реализацията на проекта трябва да приключи на 27 юли 2021 г. и е на обща стойност в 202 201.70лева без ДДС.

Целта му е в съответствие с основната цел на мярката и ще се постави акцент върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо наследство, занаятчийството, развитието на нови дейности и услуги, свързани с тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, съобразно нуждите на местната рибарска общност.

 

През 2018 год. Община Несебър, неправителствени организации на територията на общината и местният бизнес, създадоха Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ по проект на Програмата за морско дело и рибарство.

Целта на проекта беше да се осигурят средства за различни инициативи на работещите в сектора рибарство – традиционен поминък в община Несебър и проекти на местните общности. След широк дебат и много срещи с хората от всички населени места, без изключение, Община Несебър изготви стратегия за развитие, която да обхваща предложенията на всички заинтересовани страни.

Спечеленото европейско финансиране е в общ размер на 3 911660 лева.

До септември в МИРГ „Несебър-Месемврия“  бяха  подадени 19  предложения, от които три са на Общината, а останалите са постъпили от местния бизнес и неправителствени организации. Одобрени  са осем проекта на  организации от  Община Несебър. Това са проектите на фирма „Ефект -3 Холидейс“ ЕООД – „Дооборудване на ресторант „Виктория“ и разнообразяване с рибни менюта“, на сдружението „Даомски клуб Монро“ -  „Нова туристическа атракция в Обзор – открита фитнес площадка“, на общинския ветроходен клуб „Несебър 2000“ – „Развитие на дейността на сдружение „Общински ветроходен клуб – Несебър 2000“, на народно читалище „Изгрев 1927“- Обзор  - “Подкрепа за създаване на нови услуги за населението, чрез разширяване на фестивалната дейност на “Народно читалище Изгрев 1927“ и на музей „Старинен Несебър“ - за доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музея.

Другите три проекта са на община Несебър. Първият от тях е „Подобряване на туристическата инфраструктура в  Обзор– изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“, вторият - „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“ и третият  „Духовен път-Реконструкция на улична мрежа ул.Ахелой, Тервел, Хемус, Месамбрия“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във