Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Програма за регионални и местни продукти подкрепя производителите

Министерството на земеделието, храните и горите разработва Програма за регионални и местни продукти, която ще подпомогне развитието на производителите и икономиката в районите. "Често стопаните не считат, че стоките са уникални, но много от тях за характерни и интересни както за българските, така и за чуждестранните потребители и това е причината да започнем дейността по тази програма. С нея целим остойностяването им и засилване на връзката в общностите, в които се произвеждат, което води до повишаване на икономическите дейности в районите". Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев на Осмата Национална конференция „Достъп до добра храна“. Той уточни още, че е създадена и тематична междуведомствена група, а след като бъде финализирана ще се подложи и на общественото внимание.

„По отношение на туризма, в програмата е предвидена мярка за подобряване на взаимодействието между местните производители на земеделски продукти, храни и напитки с туристическия бранш“, обясни заместник-министърът. Предвижда се те да бъдат популяризирани чрез различни дейности, използвайки и най-новите технологии. По думите му България прилага и европейските схеми за качество, които са "Защитено наименование за произход" и "Защитено географско указание". „Производителите, които са преминали успешно процедурата имат право да използват единно европейско лого, което е разпознаваемо и е гарант за качество и произход“, уточнявя Георги Събев. В регистъра е момента има 1564 селскостопански продукта, 1626 вина, 255 са спиртните продукти и 66 храни с традиционно специфичен характер. 

Досега има включени 8 българските храни, 54 наши вина и 12 ракии със "Защитено наименование за произход" и "Защитено географско указание", като има и продукти в процедура.

Предимството от продуктите, регистрирани по схемите за качество са, че те подпомагат напредъка на местната икономика и развитието на селските райони.

Има и няколко инициативи, насочени към подкрепа на българските производители и създаване на възможно най-добри условия на достъп до техните продукти на пазара, включително чрез стимулиране на късите вериги на доставки, отбелязва заместник-министъра. А според него едно от успешните начинания в тази посока са схемите „Училищен Плод“ и „ Училищно Мляко”. През тази учебна година над 430 хил. деца, в 3366 училища получават плодове, зеленчуци, мед и мляко по тези схеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във