Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Програма „Акселератор Стартъп София“ финансира иновативни предприемачи

До 31 януари може да се кандидатства по Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община. Тя е създадена, за да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община. Програмата ще ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност. Проектни предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма "Европа".

Продължителността на изпълнение на проектите е шест месеца, като сроккът тече от датата на сключване на договора за безвъзмездно финансиране. Проектите следва да се изпълняват на територията на Столична община. Общата стойност на програмата е 100 000 лева. Прогнозното финансиране по проект е с минимална стойност от 5000 лева и максимална стойност от 10 000 лева.

Чрез програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, стартиращи и социални предприемачи, като паралелно или след този етап същите ще могат да са възползват в комбинация и от гаранционните схеми на Общинският гаранционен фонд за МСП. Експертите от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) ще осъществяват менторска помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти, споделено офисно пространство при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опитът на „Програма „Европа“ при подкрепа на иновативни и дигитални инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциацията за развитие на София и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е уникален финансов инструмент, разработен от Столична община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на общинската икономическа политика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във