Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прогнозите са за намаление на продукцията на "ТЕРЕМ" през следващите месеци 

Съвпадението на разпространението на заразата COVID-19 и необезпечеността с дългосрочни договори (над 6-8 месеца) се очаква да доведе до допълнително състояние на икономическа несигурност за дружествата от Група "ТЕРЕМ".

От началото на тази година се отчита (като цяло) малко по-висока степен на натовареност на дъщерните дружества на "ТЕРЕМ - Холдинг" ЕАД, отбелязват мениджърите в отчета за полугодието. Но едновременно с това се очаква тя да е неритмична и значително намалена през следващите месеци, независимо от провежданите преговори и търговски активности, извършени към момент. Прогнозите за намаляване на натовареността са обвързани с прогнозите за рецесия и икономическа криза в световен план поради пандемията COVID-19. Създалата се обстановка на несигурност ще доведе и до известни сътресения при доставките на суровини и материали, както и в забавяне на някои поръчки, уточняват от холдинга. 

За първо полугодие на тази година група "ТЕРЕМ" показва ръст от 44.79% на общия обем произведена продукция главно поради възложените ремонти (по спечелени обществени поръчки) от Министерството на отбраната, както и ръст от 74% на реализираните нетни приходи от продажби в сравнение със същия период на 2019-а. През първото полугодие на тази година в група "ТЕРЕМ" е произведена продукция за 16.857 млн. лв., а като стойност тя е разпределена поравно между специалната и гражданската продукция.

От компанията майка отбелязват, че произведените обеми възлизат на 51.6% от общия планиран обем на производството за цялата 2020 година. Принос в това има и "ТЕРЕМ – Холдинг" ЕАД, който е обезпечил логистиката и доставката на резервните части, влагани в извършените ремонти дейности, основно на танковете Т-72. 

А като се отчитат неблагоприятна бизнес-среда в световен план, и средносрочните перспективи пред групата, се очаква намаление на обема продукция през следващите отчетни периоди. 

Извършените услуги по специализиран ремонт, производство и модернизация на въоръжение и военна техника запазват своя дял в общо произведената продукция в групата. През първото полугодие на тази година те са 47.51%, а през същия период на 2019-а са заемали дял от около 46.52 процента.

Заедно с това продължава тенденцията за увеличаване дела на продукцията (в т.ч. услуги) за Министерството на отбраната – през първото полугодие на тази година те са 37.21% от общия обем на продукцията, а за същия период преди година делът им е бил 33.78 процента. 

Извънредното положение в страната и пандемията COVID-19 са довели до временно спиране на производствената дейност на предприятията (с изключение на "ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна" ЕООД) за около две седмици. Това е предизвикало допълнително нарушаване на производственият им ритъм през периода и е влошило ситуацията с недостатъчната натовареност на мощностите в някои от предприятията.

Въпреки ниската степен на натовареност и отпусканите заемни средства за посрещане на ликвидните затруднения на някои от дъщерните дружeства, като цяло, продължи политиката за строга финансова дисциплина и погасяване на главниците и лихвите по старите заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във