Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Професионалното образование от години е проблем за бизнеса у нас

Професионалното образование от години е проблем за бизнеса у нас. И българските фирми и чуждестранни инвеститори често са представени пред дилемата за набиране на необходимия им квалифициран персонал, когато решат за разширяват своя бизнес. Опитите за въвеждане на дуалното обучение - учене и работа, продължават - на различни места общините и фирмите си сътрудничат успешно.

Община Пловдив за трета година подпомага формирането на дуални паралелки в държавни и общински професионални гимназии, като отпуска средства в размер на 3 000 лв. за всяка една от тях, съобщават от пресцентъра на общината.

Тази година е рекордна за дуалното обучение в Пловдив. Все повече млади хора се ориентират към професионалните гимназии и придобиването на професия, защото знаят, че ще си намерят лесно добре платена работа. Пловдив е индустриален лидер и тук постоянно навлизат нови инвеститори и се разширяват съществуващи заводи. Всички тези компании имат нужда от добри професионалисти. Заместник-кметът по образование Стефан Стоянов припомня, че само преди 10 дни е започнала професионалната практика на ученици от ПГЕЕ в пловдивския завод на „Сенсата Технолоджис“ и фирмата проявява сериозен интерес към дуалното образование.

Дуалното образование залага в учебните програми, както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността на ученика. Предимствата на обучението чрез работа (дуална система на обучение) са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане, придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на съответната страна, която го прилага, като оказва пряко влияние върху намаляването на младежката безработица с всички ползи, следващи от това.

Редица европейски държави прилагат модела успешно. Германия, Австрия и Швейцария са страните, с които обикновено се асоциира дуалното обучение. А и резултатите при тях го показват. Именно това са и страните с традиционно най-ниската младежка безработица. Дуалната система е позната и в редица други страни като Дания, Холандия, Унгария, Хърватия, Австралия, Китай.

В Община Пловдив има вече 19 дуални паралелки в шест професионални гимназии, като за следващата учебна 2020/2021 година са утвърдени още 14 паралелки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във