Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА - КЪМ 2008 ГОДИНА

Българската армия може да стана напълно професионална най-рано на 1 януари 2008 година. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по отбрана Ангел Найденов. За целта обаче са необходими между 30 и 32 млн. лева, които тепърва трябва да се запишат в бюджета за следващата година. В момента Генералният щаб няма готовност да ускори процеса.
Отпадането на наборната служба опира не само до пари и до спешни реформи, но и до оптимизация на капацитета на учебните заведения. Ако правителството приеме такова решение, на военните ще им е необходим технологичен срок, в който Генералният щаб и военното министерство да променят плановете за подготовка на военнослужещите. Ще се наложи да се пренаписват учебните програми на сега действащите учебни военни заведения у нас и допълнителна преквалификация на преподавателите в тях.
Според сега действащия и приет от правителството Стратегически преглед на отбраната професионализацията на въоръжените ни сили трябва да приключи напълно едва през 2010 година. Процесът може да се ускори с една година. Ако се приеме въоръжените ни сили да станат професионални от 1 януари 2009 г., процесът ще погълне между 20 и 21 млн. лв., съобщи още Ангел Найденов и уточни, че става въпрос само за преките разходи, без нужните средства за инфраструктура, учебни заведения и пакет социални мерки. Под това той разбира осигуряване на жилища на новопостъпилите професионални военни. В момента военното ведомство разполага едва със 150 апартамента, а 47% от личния състав на въоръжените сили влиза в категорията на крайно нуждаещите се. Тук не са отчетени нуждите на бъдещите професионални военни. В отбранителното ведомство са изчислили, че всяка година дават 20 млн. лв. от бюджета само за покриване наемите на военнослужещите. Освен това, когато се говори за професионална армия, трябва да се отчита, че всеки военен трябва да има сключена здравна и социални застраховка. Не на последно място, бъдещите професионални военни очакват гаранция от военното ведомство, че ще осигури работа на членовете на техните семейства по гарнизоните.
За да се ускори процесът на професионализация на войската, преди 2010 г. трябва да се реши въпросът с финансирането. Освен от бюджета пари могат да се намерят и като се преструктурират разходите на ведомството, и като отпаднат сегашните разходи за наборните военнослужещи.
Съюзниците от НАТО не пропускат възможност да поставят пред България въпроса за ускоряване на темповете на професионализация на армията. Алиансът изразява готовност да помогне с необходимото ноу-хау и специалисти, но финансирането ще трябва да осигури България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във