Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проектът за ГКПП "Клепало" към Северна Македония е стратегически

Предстои сключване на договор с избрания изпълнител за изработване на технически проект за рехабилитация и идеен проект за доизграждането на участък от третокласния път Струмяни – ГКПП „Клепало“ с дължина около 17 километра. Предложената цена е 896 280 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение – 150 календарни дни. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол.

През 2018 г. бе извършен превантивен ремонт на 22 км от третокласния път, отбеляза Аврамова. С изпълнението му значително се подобри  качеството на тези отсечки на транспортната връзка с планирания за изграждане ГКПП „Клепало“ на границата с Република Северна Македония. В останалата част от пътя обаче, е необходимо изпълнението на ново строителство.

Технически проект ще бъде изработен за рехабилитация на участъка от км 0+000 до км 0+650 (преди пътен възел на автомагистрала „Струма“). Той ще включва решения за възстановяване на експлоатационните качества на отсечката, повишаване носимоспособността на пътната настилка и подобряване на отводняването.

За участъка с начало преди пътно отклонение за село Колибите до началото на площадката на ГКПП „Клепало“ се предвижда изработване на идеен проект за изграждане на ново трасето. За одобреното от компетентните органи трасе ще се изготви технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за теренно осигуряване доизграждането на пътя.

Изпълнителят ще трябва да извърши геодезически измервания, да представи ситуационно и нивелетно решение на бъдещото трасе, идейни проекти за новите съоръжения, конструктивно обследване на съществуващите съоръжения с проектно решение за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи, извършване на инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект.

На следващ етап ще се обявят обществените поръчки за избор на изпълнител на строителството и строителен надзор.

 

Проектът за ГКПП "Клепало" ще се финансира по линия на трансграничното сътрудничество

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ, в качеството си на Управляващ орган, е в процес на разработване на Програмен документ за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2021-2027 г., с източник на съфинансиране Инструмента за предприсъединителна помощ. Вследствие на проведените проучвания и регионални консултации с местните общности от двете страни на границата, като стратегически инфраструктурен проект за развитието на трансграничния регион е изведен проектът „Изграждане на нов ГКПП „Клепало“ между общините Струмяни (в България) и Берово (в Северна Македония)“. Съгласно хода на преговорния процес с Европейската комисия по програмата се очаква проектът да бъде изпълнен в периода 2021 – 2027 г., информира още министър Аврамова.

С изпълнението на двата обекта – нов граничен пункт и нова пътна инфраструктура, ще се постигне по-голяма свързаност между двете държави, улеснен транспортен поток и обмен на стоки, както и икономическо развитие на пограничните области.

Проектът предвижда  строителство на нов 9-километров пътен участък от Струмяни до границата, а от македонска страна - рехабилитация на  изградения граничен контролно-пропусквателен пункт и довеждащия  път от Берово, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проблемът за привеждане на целия този път към съвременните изисквания за транспортна комуникация и комфорт на пътуването обаче остава, тъй като в останалата част от третокласния път – между Струмяни и границата (дължина на участъка около 8.8 км),трябва да се извърши  ново строителство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във