Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проектът „Водородно училище за зелено бъдеще“ намалява разходите

Важно е Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде финализиран възможно най-скоро, за да може подобни иновативни решения да бъдат внедрени в българските общини и да достигнат до гражданите.

Община Ловеч приключи интеграцията на система за производство на водород към отоплителната система на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Гозница“, съобщиха от кметската управа.

Системата е интегрирана в рамките на проекта „Водородно училище за зелено бъдеще“. Приложена е водородната система на иновативната българска компания „Грийн Иновейшън“ ООД. Очакваните резултати са намаляване на разхода на конвенционално гориво с над 30% и намаляване на вредните емисии с около 30 процента.

Системата, която е интегрирана към отоплителната инсталация на сградата на училището произвежда високоенергийно водородно гориво на място, след което го добавя към горивния процес. Всичко това се случва напълно автономно и автоматизирано, като системата сама управлява всички процеси, така че да постигне оптимален процес на горене.

„Проектът е стъпка в съзвучие с европейските тенденции за внедряване на водорода за декарбонизация не само на икономиката, индустрията и транспорта, но и на бита и за подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. Той е вдъхновен от Зеления пакт и Водородната стратегия на ЕС и заявява ангажимента на общината към опазване на околната среда и справяне с промените в климата чрез висока енергийна ефективност на сградите на територията й. Два са основните ефекти - икономия и намаляване на вредните емисии“, коментира Ивайло Петков, представител на фирмата изпълнител.

Кметът Конрелия Маринова се надява с нашия проект да покаже как местните власти могат да доведат новите технологии и европейските политики по-близо до гражданите, за да подобрят стандарта им на здравословен живот. "Този проект на практика показва и защо е важно Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде финализиран възможно най-скоро, за да може подобни иновативни решения да бъдат внедрени в българските общини и да достигнат до гражданите“, допълва още тя.

Ловеч години наред беше един от градовете с високо съдържание на фини прахови частици. През последните три години е в норма. "Смятам, че едно важните неща, които направихме е рекултивацията на старото градско сметище, което от своя страна доведе до намаляване на емисиите. А това днес е следващата стъпка, която предприехме и сме доволни, че можем да осъществим подобна зелена инвестиция“, отбелязва Маринова.

В края на всеки месец към общината ще бъде подавана обобщена справка, в която ще бъдат изчислени спестените емисии. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Ловеч.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във