Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проектобюджетът на Варна е без увеличени местни данъци

Проектобюджетът на Община Варна за 2022 г. е без увеличение на местните данъци и такси, независимо от трудно прогнозируемата икономическа среда, бежанската и здравната кризи. Той е с макрорамка от 647 960 000 лв, от които 88.2 млн. лв. са от европейски проекти и програми. Приходите от делегирани от държавата дейности са 236.7 млн. лв., а от местни дейности - 322.9 млн. лв., съобщиха от общината, като цитират Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет“.

Проектобюджетът е съставен в условията на тежка икономическа криза, бежанска вълна от Украйна, потенциална възможност от нова вълна от COVID-19 и късно приет Закон за държавния бюджет за 2022 година. Планираната от правителството актуализация на държавния бюджет през лятото също ще се отрази върху общинските бюджети, но въпреки трудностите, увеличение на местните данъци и такси за гражданите няма да има, ще бъде изпълнено и решението на държавата родителите да бъдат освободени от такси в детските градини и ясли, считано от април. В същото време за четвърта поредна година Община Варна няма да получи изравнителна субсидия от държавния бюджет, въпреки повечето изразходвани средства за издръжка, заради рязкото повишение на цените на електроенергия, горива, хранителни продукти, строителни материали и други, уточняват от общината.

През годините Община Варна поддържа стабилно финансово състояние, без просрочени задължения, което е един от основните показатели за устойчивост. Потвърждение за това е и кредитният рейтинг, присъден през май 2021 г. и потвърден през ноември миналата година - дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ с перспектива стабилна, краткосрочен кредитен рейтинг /А-3/ с перспектива стабилна, ПОСОЧВА Стефка Господинова. Всичко това е една добра основание за спокойно ползване на кредитни инструменти. През 2022 г. общината планира да поеме нов дългосрочен общински дълг за реализиране на инвестиционни проекти. Той ще се усвоява на няколко транша, според изпълнение на дейностите на проектите. 

Предвид икономическата криза, в проектобюджета за тази година Община Варна се предвиждат финансови възможности за подкрепа за хора с различни социални и здравни потребности. Заложено е увеличение на минималната работна заплата на педагогическия персонал в детски ясли и здравни кабинети, както и на заплатите на заетите в системата на предучилищното и училищното образование - от 1 април. Осигурени са средства за помощи в областта на здравеопазването, социалното подпомагане и транспорта, финансова подкрепа за лечение на граждани, помощи за асистирана репродукция (ин витро процедури за бездетни двойки), за битови нужди на социално слаби хора.

Успоредно с това е разработена капиталовата програма с проекти за обновяване на уличната инфраструктура и благоустрояване на междублокови пространства на територията на целия града и селата, които са част от общината.

За образование са заделени най-много средства - 202 335 000 лв., което е 36% относителен дял в общия бюджет. Средствата са увеличени с 30 млн. лв. спрямо отчета за миналата година. Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна”, с индикативна стойност 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във