Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проектите по програмата за сътрудничество между България и Македония са за 10 млн.евро

В изпълнение са 45 проекта за близо 10 млн.евро по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония в програмния период 2014-2020 г. Повечето от тях касаят мерки за опазване на околната среда и развитие на туризма. Голям е и броят на проектите в посока стимулиране на конкурентоспособността и подкрепа на малкия бизнес. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на Четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество.  Форумът се проведе в македонския град Берово. Участие взеха представители на централните и местни администрации от пограничните региони на двете държави, неправителствени организации и др. 

Заместник-министър Николова отбеляза, че има сериозен напредък по Програмата от нейното реално стартиране. „Големият брой на получените проектни предложения в рамките на първата покана показва, че тя е изключително важна за региона и една от основните възможности за местните власти и организации да реализират съвместни инициативи“, подчерта тя. 

На заседанието бе коментирана концепцията за обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения, която се предвижда да бъде и последна за този програмен период, тъй като към момента е договорен почти половината от общия бюджет. Заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството призова проектите да бъдат насочени изцяло към мерките, които не са покрити от вече финансираните проекти. Работи се и по възможността за електронно подаване на документите за кандидатстване, с което програмата ще се оптимизира, а бенефициентите улеснени. „С разполагаемия финансов ресурс от близо 7 млн.евро се надявам, че ще успеем да дадем възможност на най-добрите и в най-пълна степен отговарящи на нуждите на програмата проектни предложения да бъдат финансирани“, каза Николова. 

Бе отчетено и успешното приключване на програмата за трансгранично сътрудничество за програмен период 2007-2013 г. По нея са реализирани 100 проекта на стойност над 15 млн.евро, с което програмата е изпълнена на 97. 

Зам.-министър Деница Николова изрази своята благодарност към партньорите от Министерството на местното самоуправление на Република Македония, Съвместния секретариат, както и на Европейската комисия, за ползотворното сътрудничество и изрази своята увереност, че то ще продължи да бъде все така успешно. „Вярвам, че с общи усилия ще съумеем да оползотворим по най-добър начин възможностите, които ни предоставят мерките“, посочи Николова. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във