Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОЕКТИТЕ ПО ФАР НИ СБЛИЖАВАТ СЪС СЪСЕДИТЕ

Най-точните изводи се правят на базата на точни факти. В случая те са ясни - 290 млн. евро, които сме усвоили по програмата ФАР-Трансгранично сътрудничество от 1994 г. насам. От тях 45 млн. евро са отпуснати от бюджета на България, тъй като Брюксел има изискване за съфинансиране на проектите. Желязното правило е за 25-процентно участие на хазната в инвестиционните компоненти (строителство и доставки).Първият финансов меморандум на България по ФАР -ТГС е подписан с Гърция през 1994-а. Пет години по-късно подписваме и с Румъния, а от 2003 г. стартира подготовката за ТГС с Турция, Македония, Сърбия и Черна гора. Сред големите инфраструктурни обекти реализирани през годините, са новият ГКПП Илинден на гръцката граница и подходният път към него, пътят от Генерал Тошево до ГКПП Кардам на румънската граница, пътят Мизия-Оряхово (пред завършване), пътната отсечка до бъдещия ГКПП Маказа на гръцката граница (в строителство), проектът за ликвидиране на последиците от урановите мини в Елешница ....Данните сочат, че по програмата за 2004-а на страната ни се падат безвъзмездно 28 млн. евро - 20 млн. за трансгранично сътрудничество с Гърция и 8 млн. - с Румъния. Вече са одобрени и проектите за 2005 г., за които предстои подписване на финансови меморандуми. Друг е въпросът, че реалното изпълнение на проектите обикновено започва поне две години по-късно - първо заради подготовката и съгласуването на меморандумите, и второ, защото регламентираните процедури по самото изпълнение изисква технологично време. Оттам и нападките за неусвояване на средствата.Одобрените суми ще бъдат използвани за подобряване на транспортната инфраструктура, опазване на околната среда, развитие на културните, туристическите и човешките ресурси, засилване на икономическата активност и трансграничните връзки. Финансовото участие на България по проектите с Гърция е 4.995 млн., а с Румъния - 2 млн. евро. През следващите годинифокусът на програмата ще се премества към по-малките проектиМРРБ вече отправи публична покана за предложения (само за България) за малки неинвестиционни проекти за развитие на дейности от трансграничен характер в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Общата сума на отпуснатите средства ще бъде 465 хил. евро. Със средствата ще се подпомагат т.нар. малки проекти от хора за хора - насочени към подобряване на капацитета на публичната администрация и регионалните институции, към засилване на културния обмен и опазване на околната среда. Максималната субсидия за отделните проекти е 50 хил. евро, които се отпускат безвъзмездно. Какво предстои? В рамките на финансовия меморандум за трансгранично сътрудничество между България и Гърция се предвиждат седем проекта. Ще бъде финансирано строителството на нов второкласен път II-80 (E-85) от Ново село до автомагистрала Марица, северозападно от Свиленград. Това е естествено продължение на новопостроеното четирилентово шосе от ГКПП Свиленград до Ново село. На по-късен етап се предвижда пътят да продължи към пристанище Бургас, създавайки директна транспортна връзка с гръцкия порт в Александруполис. Проектът Хора за хора пък ще осигури непряка подкрепа на малките и средните предприятия чрез подобряване на бизнес услугите, консултации и информация за потенциалните възможности за създаване на партньорства в българо-гръцкия граничен регион. Три проекта са насочени към опазване на околната среда - два за интегрирано използване на водите в речното корито на Места и термоминералните води, акумулирани в геотермалната система на река Ерма, а третият представлява грантова схема за насърчаване на дейности за опазване на околната среда и устойчивото развитие на граничните райони. Предвидена е и грантова схема за развитие на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион. Голяма част от средствата по финансовия меморандум за трансгранично сътрудничество с Румъния са за подобряване на инфраструктурата. Предвидена е рехабилитация на път II-34 Плевен-Никопол, свързан с фериботния комплекс Никопол-Турну Мъгуреле. Фериботът и съответният ГКПП се изграждат по програма ФАР-ТГС 2002. От румънска страна се предвижда огледален проект за подобряване на транспортната инфраструктура към Турну Мъгуреле. Целта е да се улесни свободното движение на хора и стоки между двете страни. В областта на опазването на околната среда се предвиждат проекти за създаване на интегрирано управление на трансграничните подземни води в Добруджанския регион. Финансовият меморандум с Македония се състои от три проекта, главно за опазване на околната среда и културното наследство и за сътрудничество между обществените институции на регионално ниво.Към изграждането на институционален капацитет е насочен и финансовият меморандум със Сърбия и Черна гора. Той ще включва и пакет от проекти за малки инвестиции, целящи директно въздействие върху трансграничното икономическо развитие, бизнеса, търговията, транспорта и логистиката, туризма и услугите. Финансовото участие на Република България е на обща стойност 7.695 млн. евро. Средства по Програма ФАР - Трансгранично сътрудничествоБългария - балкански страни (в млн. евро)Държава 2004 г. 2005 г. 2006 г.Сърбия и Черна гора 3 4 6Македония 2 3 4Турция 3 5 7Румъния 8 8 8Гърция 20 20 20Източник: МРРБ

Facebook logo
Бъдете с нас и във