Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проекти за цифрова и транспортна свързаност за 1.8 млрд. лв. заложени в Плана за възстановяване

Проекти за цифрова и транспортна свързаност на стойност близо 1.8 млрд. лева са заложени в Третия стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Това стана ясно по време на онлайн дискусия по време на онлайн дискусия, организирана от заместник министър-председателя Томислав Дончев.

В рамките на дискусията министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков  очерта целите и задачите пред секторите „Транспорт“ и „Информационни технологии“. „Заложили сме синергия между проектите в цифрова и транспортна свързаност, която ще допринесе много ясно и категорично за реформите в сектора. Това е един от основните въпроси – не само реализацията на проекти, а и тяхната системност“, заяви той.

Дейностите по цифровата свързаност са в пет направления. Първата е осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори от Трансовропейската мрежа – магистралите "Тракия", "Хемус", "Струма", както и връзките с Румъния и Турция. Останалите области са подобряване на интернет покритието в слабо населени и селски райони, развитие на държавната опорна мрежа, използване на зелени технологии и стимулиране на потреблението. Общият планиран ресурс за цифрова свързаност е 805 млн. лв., с период за изпълнение до 2025 г., уточни министърът.

От две години насам, основният фокус на цифровата трансформация е свързан с реформи и стимулиране на по-целенасочени инвестиции с висока степен на ефективност и ефикасност. Приемането на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, промените в Закона за устройство на територията и намаляването с до 50% на таксите за ползването на радиочестотния спектър, са огромно насърчение по отношение на разгръщането на високоскоростни мобилни мрежи.

По отношение на транспортната свързаност министърът посочи, че основната цел е намаляване на въглеродния отпечатък чрез инвестиции в модернизация и цифровизация на жп сектора. „Предвиждаме модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по няколко жп направления, в това число София-Мездра, Мездра-Горна Оряховица, Каспичан-Синдел, Карнобат-Синдел“, казва министър Желязков. Общият планиран ресурс за тези дейности е 267 млн. лева. Друг ключов проект е изграждането на интермодален терминал в Горна Оряховица и преустройство и рехабилитация на осем гарови комплекса (Мездра, Червен Бряг, Илиянци, Враца, Левски, Горна Оряховица, Варна и Филипово) на стойност 188 млн. лева. По думите на министър Желязков Горна Оряховица е най-големият възел в Северна България, който съсредоточава трафика по направленията изток-запад и север-юг. В рамките на други оперативни програми се разглежда и изграждането на терминал в района на столицата, която също съсредоточава различни видове транспорт.

Министър Желязков представи още проект за модернизация на тягови подстанции и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация с общ ресурс от 273 млн. лева. „Изпълнението на тези дейности, ще повлияе пряко върху безопасността и качеството на железопътните услуги в Северна България, където са разположени повечето обекти, в обхвата на проекта“, обясни Желязков. А с целенасочените инвестиции в Северна България и обвързването им с реализираните вече проекти ще подпомогнат преодоляването на дисбаланса в транспортните мрежи.

По думите на Росен Желязков друг съществен приоритет е преодоляването на затрудненията с  подвижния състав. В рамките на Плана е заложено закупуването на 20 нови влака, които да обслужват тези направления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във