Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължават обсъжданията на законопроекта за изменение на Закона за устройство на територията

Днес ще има пленарно заседание на народното събрание от 9 часа. В предварителния дневен ред, който трябва да се одобри днес, са включени 14 точки.

Предвидено е ново обсъждане на закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11 юни 2020 година. Върнат е за ново обсъждане с Указ № 122 от 22 юни 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

Ще има и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 27 февруари законопроекти с вносители: Спас Панчев - на 23 януари; Юлиан Ангелов и група народни представители - на14 февруари).

Депутатите ще обсъдят няколко отчетни документи, внесени от Висшия съдебен съвет на 29 май:

- годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.

- доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2019 г. 

- доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г., който е внесен от Висшия съдебен съвет на 29 май.

- доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2019 г.

- доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.

 

Ще има първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители са Мария Белова и група народни представители (на 26 юни).

За първо гласуване влиза в зала законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, който е внесен от Министерския съвет на 4 февруари.

Депутатите ще разгледат проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по бюджет и финанси (на 24 юни).

В дневния ред е включен и законопроект за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 година. Вносител е Министерският съвет (на 18 юни).

Народните представители ще се запознаят и с доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г., който е внесен от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 29 май.

Ще се разгледа и доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2019 година. Вносител е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (на 4 юни).

Депутатите са предвидили и парламентарен контрол в своята седмична програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във