Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължават обсъжданията на промените в Закона за радиото и телевизията

Редовно пленарно заседание на Народното събрание ще има от 9 часа, ако 121 депутати се регистрират в залата

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 17 декември 2020 г.

Народните представители ще гласуват законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател (Вносител: Министерски съвет, 15.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък.

За първо гласуване в зала  влиза законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (Вносители: Александър Ненков и Александър Иванов, 9.12.2020 г.) – точка трета за четвъртък.

Депутатите продължават с второ гласуване работата по законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 3.12.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък.

Предстои второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.) – точка пета за четвъртък.

Народнота събрание ще разгледа Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година с приложен проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2020 г.) – точка шеста за четвъртък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във