Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължават обсъжданията на промените в Закона за публичните финанси

Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа, ако се събере необходимият кворум от 121 депутати. Проектът за седмичната програма съдържа 13 точки и предстои да бъде гласувана в сряда.

Второ гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносители: Пламен Христов и група народни представители, 24.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 8.10.2020 г.).

Продължава с второ гласуване работата по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1.10.2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.). С промените извънредният труд се увеличава от 150 до 300 часа годишно. Разширява се и обхватът на еднодневните договори.

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.9.2020 г.).

За първо обсъждане и гласуване влиза в зала законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители, 23.10.2020 г.).

Първо гласуване ще има по законопроект за българския жестов език (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2020 г.).

Ще има второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Маноил Манев и група народни представители, 3.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.10.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Продължават обсъжданията на второ четене и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Предвидено е и второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 10.9.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Второ гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 12 ноември 2020 г.

За първо гласуване влиза в зала законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Ивелина Василева и група народни представители, 23.10.2020 г.) – точка първа за петък, 13 ноември 2020 г.

Предстои първо гласуване и на законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.) – точка втора за петък, 13 ноември 2020 г.

Както обикновено в дневния ред е предвиден и парламентарен контрол в петък, 13 ноември, след приключване на законодателната част от пленарното заседание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във