Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължават обсъжданията на промените в Закона за ДДС

Редовното парламентарно заседание ще се проведе от 9 часа, ако в зала се регистрират 121 депутати. В предварителния дневен ред, който ще се гласува в сряда. има 14 точки.

Ще се обсъдят проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Полина Цанкова, 8.12.2020 г.)

Ще има второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Общ проект, изготвен от Комисията по труда, социалната и демографската политика въз основа на приетите на първо гласуване на 1.10.2020 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.) - продължение.

Предстои второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.12.2020 г.).

Първо гласуване ще има на законопроект за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносител: Министерски съвет, 26.10.2020 г.).

С първо гласуване започва обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2020 г.).

Депутатите ще обсъдят Годишен доклад за младежта за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.).

Продължава работата по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност на второ гласуване (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 27.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.12.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 10 декември 2020 г.

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Министерски съвет, 22.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 11.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 10 декември 2020 г.

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 10 декември 2020 г.

В дневния ред е и второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 10 декември 2020 г.

С първо гласуване започва работата по законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 3.12.2020 г.) - точка първа за петък, 11 декември 2020 г.

Депутатите ще обсъдят законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател (Вносител: Министерски съвет, 4.11.2020 г.) - продължение; точка втора за петък, 11 декември 2020 г.

В дневния ред е и обсъждане на законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Вносител: Министерски съвет, 30.11.2020 г.) - точка трета за петък, 11 декември 2020 г.

Предвиден е и редовният парламентарен контрол с въпроси на депутати и отговои на министри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във