Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължават обсъжданията на промените в Закона за данък върху добавената стойност

Редовното пленарно заседание на Народното събрание ще започне в 9 часа, ако се съберат, разбира се, 121 депутати.

Ново обсъждане ще има на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 229 от 5 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 19 ноември. Припомняме, че с измененията в преходните и заключителни разпоредби бяха направени промени в Наказателния кодекс и Закона за автомобилните превози, с които беше инкриминиран нерегламентираният превоз на пътници. 

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 27.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.11.2020 г.) – точка втора за четвъртък. Ще се вземе решение за намаляване на 9% на ДДС за доставка на храна до вкъщи.

Второ гласуване ще има на законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 25.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 22.7.2020 г.) – точка трета за четвъртък. Предстои депутатите да решат окончателно дали да бъде въведена 10-годишна давност за задълженията на граждани

За първо гласуване влиза в зала законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък.

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2020 г.) – точка пета за четвъртък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във