Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължават обсъжданията на промените в Наказателно-процесуалния кодекс

Редовното пленарно заседание на Народното събрание ще започне в 9 часа, като условието е да се регистрират 121 депутати.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Даниела Дариткова, 13.11.2020 г.) – точка първа за петък.

Продължава работата с второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2020 г.) – точка втора за петък.

Второ гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2020 г.) – точка трета за петък.

Влиза в зала за първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 13.11.2020 г.) – точка четвърта за петък.

В дневния ред е и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители, 23.10.2020 г.) – точка пета за петък.

Ще има второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2020 г.) – точка шеста за петък.

Предвиден е и парламентарен контрол в петък, 20 ноември, след приключване на законодателната част от заседанието. Девет министри влизат в зала, за да отговарят на депутатски питания.

Томислав Дончев, заместник министър-председател, ще отговори на въпрос относно политиката на правителството при преразпределение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 14.07 - 14.10.2020 година.

Към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, има четири питания относно:
- заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите.
- финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти.
- разходването на публични средства от бюджета на Министерство на туризма.
- механизъм за грижа за децата, чиито родители са приети в болница с COVID-19.

Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, ще отговори на четири въпроса относно:
- развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.
- официалната позиция на България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония.
- участието на Република България в инициативата "Три морета".
- Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Три въпроса има към Лъчезар Борисов, министър на икономиката, относно:
- причините за отчетения от БНБ срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г. спрямо същия период на 2019-а.
- готовността за въвеждане на стартъп визи.
- антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката, ще отговори на питане относно развитието на енергетиката в Република България.

Към Красен Кралев, министър на младежта и спорта, има въпрос относно политиката на правителството, респективно Министерството на младежта и спорта, за изграждане на спортна инфраструктура - стадиони и игрища, в населени места с традиции във футбола по оперативните програми на ЕС за новия програмен период 2021-2027 година.

Четири са въпросите към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и те са относно:
- реформа в политиката за пътните такси.
- резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.
- Национална жилищна стратегия на Република България.
- проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 година.

Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, ще отговори на четири въпроса относно:
- дейността на лечебните заведения за болнична помощ, публични предприятия, в условията на пандемия.
- участието на община Асеновград в инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".
- общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19.
- инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

Към Боил Банов, министър на културата, има въпрос относно вила "Армира", Ивайловград.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на правосъдието Десислава Ахладова – на 1 питане от народния представител Крум Зарков;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 1 въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Георги Йорданов и Виолета Желева; Кристина Сидорова; и Георги Гьоков.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във