Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължаващ спад в строителната продукция и през ноември

За втори пореден месец - през ноември, строителната продукция у нас отбелязва спад след ръста през септември, отбеляват от Националния статистически институт (НСИ). По предварителни данни  той е с 0.4% под равнището от октомври. Въпреки отпуснатите  пари в сектора (по специално в строителството на инфраструктура) и проверките на премиера Борисов по обектите, ограничителните мерки, свързани с преодоляването на коронавируса, са имали по-голямо отражение.

Трябва обаче да отбележим, че и през ноември "принос" за този спад имат и гражданското/инженерното строителство и сградното строителство. 

Продукцията от сградното строителство намалява през ноември само с 0.5%, след отчетения спад през октомври с 1.7 процента. При гражданското/инженерното строителство също има спад през единадесетия месец на годината, но само с 0.4% спрямо намалението с 1.6% през октомври. Но това се случва след пет успешни предходни месеци - от май до септември. 

На годишна база, секторът също изостава. В сравнение със същия месец на 2019-а намалението е минус 4.1 процента. Все пак има подобрение. През октомври годишното изоставане беше с 4.7 процента. 

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. 

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността в сектора, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е и нарастване на негативното въздействие на фактора „други“ (когато фирмите имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да се конкретизират), който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Иначе през ноември бизнес климатът в строителството се влошава в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са понеблагоприятни.

По отношение на продажните цени в сектора строителните предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във