Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължава изпълнението на строителните дейности по проектите по оперативната програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Изпълнението на строителните дейности по проектите по оперативната програма "Околна среда 2007 - 2013 г." продължава. В началото на август 2014 г. Министерството на финансите отпусна сума в размер над 168 млн. лв. за разплащане по проектите по програмата. Със средствата ще се покрият верифицираните плащания, които ще позволят на бенефициентите, съответно на строителите, да ускорят изпълнението на обектите. Към момента са подадени 160 броя искания за средства на стойност около 250 млн. лв., които са в процес на верификация.

Към август 2014 г. по оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г." са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5.664 млрд. лв., или 160.80% от общия размер на средствата по програмата. Плащанията по вече сключените договори са в размер на близо 2.034 млрд. лв. или близо 58% от общия ресурс на програмата. В момента се изпълняват 242 проекта, а 200 вече са изпълнени.

Бюджетът на ОПОС в сектор "Води" е над 2.5 млрд. лева. Към момента от тях са изплатени на бенефициентите близо 1.57 млрд. лв., или 62.59% от бюджета на оста. Изградени са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) - Троян, Хисаря, Вършец, Руен, Провадия, Сопот, Лозница, Пирдоп, Тунджа и Ябланица, които обслужват 140 985 екв. жители. Изградена/реконструирана е 151 км канализационна мрежа и 124 км водопроводна мрежа.

В сектор "Отпадъци" бюджетът е над 717 млн. лв., като изплатени към момента са близо 274 млн. лева. Изградени са два броя депа за твърди битови отпадъци в Ботевград и София. В процес на изпълнение са проекти за изграждане на още 19 регионални системи за управление на отпадъци.

Бюджетът на ОПОС в сектор "Биоразнообразие" е над 202 млн. лева. Изплатени към момента са над 117 млн. лв., което е 58.09% от бюджета на оста.

Facebook logo
Бъдете с нас и във