Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Продължава борбата срещу двойния стандарт при храните

Единната европейска регулация по отношение на двойното качество на храните ще гарантира равнопоставеността на всички потребители в Съюза. България приветства регламентирането като нелоялна търговска практика, тогава, когато се  предлагат стоки в различни държави-членки като идентични, но със значителни различия по състав или характеристики. Това заяви зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чехия, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, Словения, Хърватия, Литва, Латвия, Естония и Франция, в Стара Лесна, Словакия

Във фокуса на дискусията бяха темите за двойното качество на храните и бъдещото развитие на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката.

Вергиния Кръстева отбеляза, че инициативата ще допринесе значително за стимулиране на научно-изследователската дейност в областта на биоикономиката в целия регион. Ще се  увеличи и финансовото подпомагане за страните от ЦИЕ в рамките на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. „Считам, че за развитието на растежа и трансформацията на земеделския сектор е необходимо да се насърчава обменът на добри практики и трансферът на резултатите от научните изследвания към земеделските стопанства“, допълни зам.-министър Кръстева.

В рамките на събитието, министрите подписаха Обща декларация относно бъдещата роля на инициативата  контекста на Програмата „Хоризонт Европа“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във