Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОДАДОХА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ. А СЕГА НАКЪДЕ?

Продажбата на ТЕЦ Бобов дол в началото на седмицата сложи край на една история, започнала още през 2004 година. Съвсем очаквано централата се озова в ръцете на самоковския бизнесмен Христо Ковачки, който от самото начало на приватизацията не криеше амбициите си да я прибави към енергийната си империя. Въпросът обаче е какво спечели държавата от сделката?
Успяхме да постигнем един добър финансов ефект. В самия приватизационен договор има множество изисквания за инвестициите и за запазване на предмета на дейност на ТЕЦ-а, обяви след подписването изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Тодор Николов. Всичко хубаво, но цената, постигната на търга (който впрочем реално така и не се състоя), е 100 млн. лв., или точно толкова, колкото и първоначално обявената стойност. Иначе казано - с близо 40 млн. лв. по-малко от сумата, предложена от гръцката компания Пи Пи Си при първата процедура за продажбата на ТЕЦ Бобов дол. Вярно, че разликата до известна степен се компенсира от обещанията за инвестиции на купувача - Консорциум Енергия МК АД. Дружеството, зад което стои Ковачки, трябва да вложи поне 35 млн. евро през следващите пет години. Особено належащо е изграждането на сероочистващи инсталации, тъй като централата е сред най-мръсните в България. Поради тази причина в началото на 2008-а бе спрян първият й блок. Същата съдба е надвиснала и над останалите две турбини. Ако не бъдат вкарани в нормите изисквани от Европейския съюз, те ще излязат от експлоатация съответно през 2010 и 2014 година.
Обещаните вложения няма да бъдат направени толкова скоро. И сега цената, по която ТЕЦ Бобов дол продава електроенергия, е една от най-високите у нас - 55.26 лв за мегаватчас без ДДС. А вложението със сигурност ще надуе допълнително тарифата, което пък е добре известно на Ковачки и хората около него.
Ние ще построим сероочистка, но това няма да стане в близките две-три години, защото инвестицията е много голяма. Срокът за привеждане на цялата ни енергетика в съответствие с изискванията на Евросъюза е твърде кратък. Ако не се потърсят начини за отлагането им, цената на електроенергията ще се увеличи поне с 40-50%, подчерта непосредствено след сключването на контракта самоковският бизнесмен.
В момента Ковачки държи още две централи, които не отговарят на нормите за очистване на вредните емисии, отделяни в атмосферата. Става дума за ТЕЦ Брикел и димитровградската ТЕЦ Марица 3, които трябва да бъдат изведени от експлоатация през 2012 и 2016 година. Странното е, че въпреки периодичните замърсявания на Хасковския регион (последното от които бе само преди седмица) димитровградската централа продължава да минава между капките и да работи с пълна пара. При това Държавната комисия за енергийно и водно регулиране й е дала най-високата изкупна цена в България - 58.33 лв. за мегаватчас без ДДС. Отделно ТЕЦ Марица 3 пласира на свободния пазар и доста голяма част от производството.
Така че, като се има предвид благосклонността на управляващите и регулиращите (любопитно срещу какво?), ситуацията като нищо може да се повтори и с ТЕЦ Бобов дол. Самият Христо Ковачки призна, че вече се водели преговори с Министерството на околната среда и водите за промяна на комплексното екоразрешително на централата, което да позволи възобновяването на дейността на спрения първи блок. Ведомството на Джевдет Чакъров дори било настроено много доброжелателно (защо ли?). Същото това министерство обаче отказа да направи каквито и да било отстъпки на гръцката компания Пи Пи Си за промяната на разрешителното и поради тази причина сключването на сделката се провали.
Дори Ковачки да успее да се справи с възраженията на българските власти, Брюксел и най-вече гръцкият еврокомисар, отговарящ за екологията, Ставрос Димас, ще погледнат с добро око на повторното пускане на първи блок или на удължаване на сроковете за работа на централата. Но и при този сценарий новите й собственици май имат резервен план.
Към ТЕЦ Бобов дол могат да се изградят още два енергийни блока по 200 мегавата. Вече има готова инфраструктура за това и вероятната стойност на киловат ще е приблизително 500-650 евро. Около Бобов дол и Радомир има сигурно 500 млн.-600 млн. тона въглища и допълнителното натоварване ще оптимизира работата на мините и ще спомогне за развитието на региона, каза Христо Ковачки.
Е, на това му се вика с един куршум да уцелиш два заека. Не е тайна, че самоковлията е собственик на рудниците Бели брег, Чукурово, Станянци, Ораново, Открит въгледобив и Балкан МК, които са основни доставчици на въглища за работата на ТЕЦ-а. Тези дружества влизат и в Консорциум Енергия МК АД. Тоест, ако получи одобрение за изграждане на допълнителни мощности, Ковачки ще си гарантира както солидни приходи от бъдещата произведена електроенергия, така и допълнителна работа и причина за увеличаване на срока на експлоатация за мините които държи. Единствената полза за страната ни май е, че вече няма да виждаме миньорски протести по улиците на София.
Стефан Савов

Купувачът се задължава:
* за срок от три години да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните акции или част от тях;
* да не намалява участието си в капитала на дружеството под 51%, включително и при увеличение на капитала;
* да запази основния предмет на дейност;
* да не допуска ликвидация, несъстоятелност или преобразуване;
* при неизпълнение на което и да е от посочените по-горе задължения купувачът дължи неустойка в размер на 50% от покупната цена;
* за срок три години да поддържа разходите за труд поне на равнището за 2007 година;
* да осигури дружеството да изкупува български въглища в количество, не по-малко от 1 750 000 тона до 31 декември 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във