Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Процесът на децентрализация се бави, на ход са общините

Работна група от регионалното министерство ще актуализира Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и ще изготви програма за нейното изпълнение през следващите пет години.  Оценката на постигнатото, представена от регионалния министър Петя Аврамова, показва, че е необходим по-значим напредък на процеса на децентрализация, като се търси нов подход и широка политическа подкрепа в дългосрочен план, за да се гарантира надграждане на резултатите и устойчивост на реформите.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготви и вече са приети промени в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му, което е значителна стъпка в процеса на децентрализация. Промените включват преструктуриране на регионалните съвети за развитие и разширяване на техните правомощия при подбора на проекти, които ще бъдат финансирани от европейските фондове. По този начин взимането на решение ще бъде „свалено“ на регионално ниво, като в него съществена роля ще имат и областните управители. В тази връзка ведомството участва в проект, изпълняван от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за преглед на многостепенното управление и децентрализацията в България. В резултат от проекта ОИСР ще представи доклад с фокус върху ролята на новите регионални съвети за развитие в модела за многостепенно управление, препоръки за по-нататъшно засилване на тяхната роля и разширяване на функциите им, както и пътна карта с необходимите стратегически документи и законодателни промени в дългосрочен план, които да подкрепят процеса по реформа на регионалното развитие и по-нататъшната децентрализация.

Факт е, че общините са най-близо до хората. Много от правомощията и задълженията им не са обезпечени с необходимите ресурси, коментира заместник-министър Николай Нанков. Това е ролята на Съвета по децентрализация на държавното управление – да постави тези въпроси и да се очертаят по-бързи стъпки за преодоляването на съществуващите дефицити, каза още той и допълни, че е необходим консенсус, защото за немалка част от промените ще са необходими и изменения в нормативната уредба.

Представителите на местните власти се обединиха около становището, че основен приоритет за общините е финансовата децентрализация и в рамките на този Съвет трябва да се търсят нови работещи мерки. Общините продължават да са основен партньор на всички и да предоставят публични услуги на гражданите. Реформите, за които настояваме, не са самоцел, а ще подобрят средата и условия за живот на хората. 

Първият вариант за актуализация на Стратегията за децентрализация след 2020 г. и списък с мерките и средствата за изпълнението ѝ за остатъка от периода на нейното действие ще трябва да бъде изготвен и представен пред Съвета до 30 октомври 2020 г. В този срок ще трябва да се подготвят и промени в нормативна база, които да регламентират по-ефективната работа на консултативния орган, включително провеждане на негови заседания минимум три пъти годишно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във