Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проблемите в търговията повлияха и върху пристанищните услуги

Пристанище Бургас.

Въпреки отпадането на някои от противоепидемичните мерки срещу Ковид-19 и възобновяването на дейността на някои предприятия, много от икономическите сектори остават засегнати от ефектите на коронавируса. Сред тях са транспорта, туризма, развлеченията и свободното време, както и дружества в изцяло експортноориентирани отрасли.  

Пазарът на влекачни услуги е като цяло променлив и данамичен. През летните месеци се увеличават посещенията на бълкери, превозващи пшеница и царевица, за разлика от танкерите, които имат целогодишни посещения в пристанище Бургас. 

В този смисъл от съществено значение за дейността на "Порт флот-Бургас" АД - Бургас е развитието на външната търговия (внос и износ) и обемът на товарите, които минават през този порт. 

"Порт флот-Бургас" АД има силни позиции при обслужването на танкери, които внасят нефт и нефтени продукти за преработка, на Нефтопристанище Росенец, като тези услуги генерират най-голям дял в приходите на фирмата. 

Дружеството сключва договори за влекачни услуги, както с корабни агенции, така и директни договори с корабни оператори и мениджъри. Тук основна роля има контрактът с Навигатор-Гърция, който играе ролята на посредник между фирмата и гръцките корабособственици. 

Проблемите в световната търговия през миналата година по време на пандемията от ковид-19 са причината за свиването на общите приходи от дейността на  "Порт флот-Бургас" АД с 10.46 на сто. Кризата е "помогнала" и за намаляване на разходите по дейността с 9.35 на сто. Най-голям дял в харчовете заемат тези за възнаграждения и осигуровки, представляващи 51.86%  от всички разходи, следвани от похарчените пари за външни услуги. 

"Порт флот-Бургас" АД извършва различни пристанищни услуги, като влачене, буксировка на плаващи средства, извършване на маневри в пристанищата, включително въвеждане и извеждане на кораби и други плаващи средства. Така че за тази индустрия е характерна сравнително висока цикличност, тъй като е обвързана с тенденциите във външната търговия и свързаните с нея транспортни услуги. Силна е зависимостта от обемите на входящия морски транспорт в пристанище Бургас.  

И през 2021 г. мениджърите на дружеството продължават работата по развитието на нови дейности, свързани с разработването на услугата "морска буксировка".

Столичното дружество "АРЗ-Холдинг 2002" е собственик на 69.21% от капитала на "Порт флот - Бургас", който беше раздържавен през януари 2003 година.

 

Рискове

Оперативният риск е свързан със загуби или непредвидени разходи, свързани с измами, съдебни дела или инциденти. Пропуски при изпълнението на поетите ангажименти могат да доведат да забавяне или неизпълнение на договорни задължения, което да предизвика съдебни дела и значителни непредвидени разходи за фирмата. Трудови инциденти също биха могли да доведат до временно преустановяване на дейността.    

Дейността на дружеството е специфична, поради което съществува риск от липсата на квалифициран персонал с определени знания и умения на местния пазар на труда.  

Тъй като ситуацията се развива бързо, практически е невъзможно да се направи измерима преценка на финансовия ефект на пандемията, отбелязват от дружеството. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във