Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИОНЕН РЕБУС ЗА ХЕМУС ЕР

Агенцията за приватизация ще обяви в близките дни ексклузивния купувач на втория национален превозвач Хемус ер. Запознати смятат, че най-вероятно това ще е Пирин турист заради най-пълната си оферта, най-добър бизнесплан, а и заради най-високата предложена цена.
Преговорите с предпочетения купувач обаче няма да са никак лесни. И причината е в направената преди три седмици промяна в структурата на капитала на Хемус ер. На 15 май министър Антони Славински подписа заповед за преобразуването на авиокомпанията от ЕООД в ЕАД. От същата дата влезе в сила и новият устав на дружеството, според който всичките 160 000 поименни безналични акции се разпределят на два класа: Клас А - 113 600 обикновени акции, всяка една от които дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял, и Клас Б - 46 400 привилегировани акции, всяка от които дава право на дивидент и ликвидационен дял и на два гласа при вземането на най-важните решения на общото събрание на акционерите. Тези решения са описани подробно в чл.15 от устава на компанията. Сред тях са гласуване на изменения и допълнения на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избиране и освобождаване на членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им, закриване или прехвърляне на предприятия, в които Хемус ер има участие, продажба или прехвърляне на недвижими имоти, както и учредяване на ипотеки и залози върху имущество на превозвача.
Според някои твърдения, държавата в лицето на Агенцията за приватизация имала намерение да продаде 51% от книжата на Хемус ер, предлагайки на новия мажоритарен собственик 81 600 обикновени акции. Така тя ще разполага с реални 124 800 гласа, или с 43 200 повече от него. Може ли да се намери купувач обаче, който да приеме подобно положение?
Представители на транспортното министерство смятат, че би било редно държавата да продаде по 51% и от двата класа акции, с което да гарантира правата на предпочетения купувач. А интересите на държавата да се защитят чрез специални клаузи в устава, които да определят, че важните решения ще се вземат само с квалифицирано мнозинство.
Не зная нищо за разделянето на акциите - каза преди време пред репортер на БАНКЕРЪ Апик Гарабедян, заместник-министър на транспорта, отговарящ за авиацията. - Предполагам, че това е механизъм за контрол върху някои действия на купувача. Министерството и АП обаче трябва да са гъвкави, за да се даде свобода на бъдещия собственик, като в същото време си запазим правото да му оказваме определено влияние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във