Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯТА - УСПЕХИ ОТ ВЧЕРА ЗА УТРЕ

Нито един обект не е раздържавила Агенцията за приватизация (АП) като цяло предприятие през първите три месеца на 2001 година. Това е голата истина в отчета, който беше одобрен през седмицата от надзорния съвет на ведомството. Най-големият успех на екипа на Левон Хампарцумян за този период е продажбата на Склад за течен амоняк, който е обособена част на старозагорския торов завод Агробиохим АД. Като заслуга на служителите на АП се приписва и пласирането на миноритарни пакети на три предприятия на търговете от масовата приватизация. Въпреки че те реално са продадени от Центъра за масова приватизация (ЦМП). Осем сделки са сключени и за остатъчни пакети от преобладаващо частни компании.
Договорените плащания от януари до март са за 8.634 млн. лв., но само 1.693 млн. лв. от тях ще се издължат в пари. Останалата част ще се погасява предимно с инвестиционни и компенсационни бонове и компенсаторни записи.
За първите три месеца на годината са получени общо 80.864 млн. лв. от договори, сключени през минали периоди. От тези сделки в пари са платени 27.258 млн. лева. Очевидно е, че другите малко над 53.5 млн. лв. плюс още близо 7 млн. лв. договорени през тримесечието издължавания с компенсаторки, са крайно недостатъчни за оползотворяването на цялата налична в момента бонова маса. Сега в обращение са записи и бонове за около 1.5 млрд. лв., а се очаква те да достигнат 2 млрд. лева.
За сметка на липсата на приватизационни сделки през изминалите месеци бяха прекратени цели осем процедури за продажбата на пакети и дялове от предприятия. Причините за това са обявяването на част от тях в несъстоятелност (например Агробиохим АД) и реституционни проблеми (Поморийски солници ЕАД и Възход АД - Трудовец). Раздържавяването на Булгаргеомин ЕАД пък е спряно заради влошеното финансов състояние на дружеството. Червен семафор светна и пред процедурата за приватизация на 41 ВЕЦ-а, които са обособени части от НЕК. Тяхната продажба се отлага до разработването на нова енергийна стратегия.
Поради отсъствието на активна търговия Агенцията е насочила вниманието си към ревизията на вече сключени продажби. Договорени са цели 15 допълнителни споразумения с новите собственици на предприятия.
Контрастът на тези данни с одобрения през седмицата от Министерския съвет отчет за изпълнението на програмата за приватизация през 2000 г. е пълен. През миналата година АП и отрасловите министерства са подписали общо 1325 сделки, като са договорени плащания за 663.203 млн. лева. От тях с компенсаторки могат да се издължат 520.525 млн. лв. - около една трета от записите и боновете в обращение.
През 2000 г. обаче приоритет в работата на приватизационните органи, оторизирани да продават държавна и общинска собственост, бе постигането на максимален брой сделки, а не толкова тяхното качество. Сега главната цел на хората на Левон Хампарцумян е точно обратната - количеството на подписаните договори може и да е по-малко, но цените и имената на инвеститорите да са по-добри. Именно по тази причина, твърдят от АП, още се бавят няколко сделки, като например тази за Хемус еър, за която отдавна са набрани оферти. И тъй като ведомството под ръководството на Хампарцумян не е приключило някоя по-значима продажба, за качеството на намерените от новия екип на АП инвеститори ще се говори в бъдеще. И то ако за оставащите месеци до съставянето на нов парламент все пак бъде реализирана поне една сериозна продажба. Или ако г-н Левон Хампарцумян остане флагман на българското раздържавяване и след изборите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във