Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ Е НА ПЪТ ДА СЕ ОТПУШИ

Гръцката компания Пи Пи Си (PPC) най-вероятно ще е новият собственик на ТЕЦ Бобов дол. Поне така изглежда след поредното заседание на Върховния административен съд (ВАС), което се проведе на 14 февруари. Магистратите се заеха с този казус, след като на 5 май 2005 г. процедурата за продажба на централата бе спряна от Агенцията за приватизация, въпреки че гърците предложиха цена от близо 71 млн. евро. Самото решение на АП обаче бе пазено близо два месеца в тайна. Едва в края на юни миналата година от агенцията съобщиха, че процедурата е прекратена поради неудовлетворителни оферти с оглед целите на конкурса. Логично гърците оспориха административния акт и така се стигна до поредната задънена улица в българската приватизация.
На заседанието през седмицата юристите на АП обявиха жалбата на Пи Пи Си за напълно основателна. Тази метаморфоза е леснообяснима, като се имат предвид промените, настъпили в ръководството на приватизационното ведомство след прекратяването на сделката.
Когато един държавен орган установи, че е взел решение, което е нецелесъобразно, е редно и възможно той да коригира действията си, заяви пред репортер на в.БАНКЕРЪ сегашният шеф на агенцията Тодор Николов. Според него, ако съдът се произнесе в полза на гърците, процедурата ще бъде върната във фазата, при която е била спряна. Тоест трябва да започнат преговори с гръцката компания и ако не се стигне до някакви непреодолими противоречия, да се подпише окончателен договор.
Реализирането на този вариант изглежда напълно реалистично. При положение че АП се отрича от своето решение, едва ли тричленният съдебен състав, воден от Боян Магдалинчев, ще се произнесе в нейна полза. Другият традиционен ход при подобни дела - обжалването пред петчленен състав, е по-скоро в сферата на фантазиите. Така, като последната пречка остава постановлението на Върховната касационна прокуратура от 7 юли 2005 година. То бе адресирано до председателите на надзорния и изпълнителния съвет на раздържавителната агенция и им нареждаше да не се извършват каквито и да е действия по прекратената процедура за приватизация на ТЕЦ Бобов дол, имащи за цел възобновяването и финализирането й. Копия от заповедта бяха разпратени до Българската минна камара и синдикатите - КНСБ и КТ Подкрепа, които подадоха сигнала в прокуратурата. Мотивите им бяха, че процедурата е била подготвена и проведена във вреда на националните интереси. Освен това към участниците в търга не са поставяни изисквания за закупуване на българските въглища и условия за инвестиране на средства за изграждане на инсталации за опазване на околната среда от вредни емисии.
От АП са на мнение, че постановлението на държавните обвинители е незаконосъобразно и са готови да го атакуват по съдебен ред. Водим разговори с Върховна касационна прокуратура, но засега нямаме ясен отговор от тяхна страна, каза Тодор Николов. Другата спънка, разбира се, може да дойде от нови миньорските протести, зад който, според запознати, стои самоковският бизнесмен Христо Ковачки, собственик на повечето от мините в района, захранващи ТЕЦ Бобов дол с въглища.
Едно обаче е ясно - централата се нуждае от спешна рехабилитация и модернизация, за да продължи да е част от енергийната ни система и след влизането на страната в Европейския съюз. Държавни пари за ремонтите трудно ще се намерят, а при нова приватизационна процедура, та дори и в пакет с мините, е твърде съмнително да се яви някой, който да даде по-висока сума от 71 млн. евро.

Загуби
Мини Бобов дол са приключили 2005-а със счетоводна загуба от 9.2 млн. лв., съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката. Финансово-икономическото състояние на дружеството е доста тежко, като общите му задължения надхвърлят 39.7 млн. лева. Според изпълнителния директор на мините - Пламен Стефанов, те не могат да добиват достатъчно въглища заради морално и физически остарялата техника и липса на достатъчно средства за издръжка. Наред с това през последните години не са правени никакви инвестиции и за подготовка на нови добивни полета.
Сега експерти на енергийното министерство, съвместно с ръководството на мини Бобов дол, разработват оздравителна програма. Първата стъпка, предвидена в нея, е увеличение на цената на добиваните въглища с 15 на сто. Останалите мерки са повишаване на производствената мощност на рудниците, ликвидация на неефективните мощности, преструктуриране и оптимизиране на структурата и числеността на административно-управленския персонал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във