Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БУЛГАРТАБАК - НО ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН

Изпълнителният директор на Булгартабак холдинг Георги Костов се опита да убеди и медиите, и икономическия министър Румен Овчаров, че тютюневите фабрики са в много добро финансово състояние. Министърът като че ли само това чакаше, за да каже по-силно и по-ясно: Нали знаете, че аз не съм привърженик на приватизацията им. Въпреки че не пропусна да отбележи пред журналисти на 1 ноември (след посещение на цигарената фабрика София БТ), че му е необходимо време, за да проведе поредица от срещи, по време на които стратегията ще изкристализира. Той потвърди, че до този момент не са взимани политически решения за бъдещето на Булгартабак, но това трябва да стане до насроченото за 14 декември общо събрание на акционерите на дружеството.
Но вече е ясно накъде духа вятърът. Дори Георги Костов каза, че приватизацията на холдинга през следващата една година не е желателна. Според него преди това трябва да се предприеме преструктуриране на цигарените фабрики и оздравяването на някои от преработвателните предприятия, както и на Пловдив - Юрий Гагарин БТ. Колко време ще отнеме това преструктуриране и с какви средства ще се извърши не е ясно. Дори да приемем, че държавата е добър стопанин, едва ли тя може да съперничи на компании от ранга на Филип Морис и Бритиш Американ Табако, които се настаниха в тютюневите предприятия на съседните ни страни.
Според изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Тодор Николов забавянето на приватизацията на Булгартабак Холдинг (най-вече на основните му фабрики - София БТ Благоевград БТ и Пловдив Юрий Гагарин) ще го превърне от печеливша в обречена компания. Според него цената е много висока, за да се правят експерименти. Едва ли фиксираните цени на цигарите от 2006 г. ще гарантират финансовата стабилност на тютюневия холдинг. (Такова бе решението на бюджетната комисия, която прие на второ четене Закона за акцизите и данъчните складове през миналата седмица.) Сега вносители и производители сами определят цените на тютюневите изделия. Овчаров посочи, че фиксирането на цените на тютюневите изделия е временна мярка, но не стана ясно докога тя ще бъде в сила. Това е протекционистична мярка срещу дъмпинговия внос на марки цигари като Малборо, Кент, Вайсрой, който според Овчаров би компрометирал добрите резултати на дружеството. А те, както сочат отчетите на тютюневите фабрики, далеч не се дължат на увеличени продажби. Освен това някои експерти напомнят, че едно предприятие се приватизира, когато е във финансов подем, а не във финансов колапс. Освен ако то не е приготвено за подарък на съмнителни фирми.
Консолидираната печалба на Булгартабак Холдинг за деветмесечието на тази година е 73.8 млн. лева. В нея са включени финансовите резултати на 13 преработвателни предприятия (без Дулово БТ, Харманли БТ и Видин БТ) и на четирите цигарени фабрики в София, Благоевград, Пловдив и Стара Загора. За сравнение - за същия период на миналата година печалбата е била 33.3 млн. лева. Според Георги Костов подобреният финансов резултат се дължи на преструктурирането на фабриките, което бе направено през декември миналата година. Тогава бяха отнети лицензите за производство на цигари на Шумен, Плевен, Хасково и Асеновград, а предприятието Видин БТ бе обявено в несъстоятелност и по-късно влезе в процедура по ликвидация. В реализираната печалба приносът само на производителите на цигари е 60 млн. лева. Година по-рано общата им печалба е била 27 млн. лева.
С най-голям ръст в положителния финансов резултат е Пловдив БТ. Дружеството е приключило деветмесечието с печалба от 11.17 млн. лв. (година по-рано нейният размер е бил 1.28 млн. лева.) Част от нея (4.3 млн. лв.) се дължи на продажбата на активи. Приходите от продажби на продукция на дружеството са се увеличили от 22.2 млн. на 38.14 млн. лева. Трябва да се отбележи, че докато вътрешният му пазар е набъбнал с 10 млн. лв. - до 29.1 млн. лв., износът му е намалял с близо 1 млн. лв. - до 2.9 млн. лева. Впрочем подобна тенденция се наблюдава и в продажбите на останалите цигарени фабрики. Реализацията на цигари на вътрешния пазар се е увеличила през деветмесечието на тази година с 15%, докато експортът се е свил с 33 процента.
Неконсолидираната печалба на София-БТ също е нараснала с 48%, достигайки до 13.5 млн. лева. Това обаче се дължи на намалените разходи (от 60.6 млн. на 53.7 млн. лв.), тъй като общите приходи са отбелязали спад от 71.5 млн. на 70.1 млн. лева. Дружеството има дългосрочни задължения от 4.6 млн. лв., като от тях 2.8 млн. лв. са към Булгартабак холдинг.
И Благоевград БТ е увеличило неконсолидираната си печалба, и то двойно - от 16.3 млн. на 32.8 млн. лева. И при това дружество подобреният финансов резултат се дължи най-вече на намалелите с 14 млн. лв. (до 118.5 млн. лв.) разходи за дейността му. Но приходите му от продажби на продукция са се свили с 3 млн. лв. и вече са до 143.3 млн. лева. Дългосрочните задължения на дружеството за деветмесечието са 24.7 млн. лева.
В най-лошо финансово състояние от цигарените фабрики е Слънце Стара Загора БТ. И то приключва деветмесечието с печалба, но има 730 хил. лв. просрочени задължения и е извършило разходи по обезценка на имоти, машини и инвестиции в размер на 3.9 млн. лева.
Сравнително добри приходи бе донесло на държавата, ако бъде продадено, и Пловдив Юрий Гагарин БТ. Неговата печалба се е увеличила за деветмесечието от 3.5 млн. на 3.7 млн. лева. Това се дължи на реинтегрирани провизии към Пловдив БТ в размер на 1.2 млн. лева. Приходите му от продажби също са намалели с 1.5 млн. лв. - до 32.9 млн. лева.
Предприятията за производство и обработка на тютюни са приключили деветте месеца с обща балансова загуба от 4.6 млн. лева. За същия период на 2004-а загубата е била почти 6 млн. лева. Общите приходи от продажби и тук са се свили значително - с 57 процента. Загубата е намаляла най-вече заради продажба на активи, както и от получени помощи от фонда за финансиране на социалните разходи от приватизацията на Булгартабак Холдинг. От преработвателните предприятия само три са приключили с печалба - Плевен БТ, Дулово БТ и Асеновград БТ.
Плевен БТ АД е реализирало печалба от 96 хил. лв., но за същия период на миналата година нейният размер е бил 996 хил. лева. Приходите от продажба на продукция на дружеството са намалели с 13.77% - до 17.8 млн. лева.
Асеновград-БТ е завършило с печалба от 81 хил. лв. при загуба от 596 хил. лв. година по-рано. Но и тук продажбите не са увеличени (напротив, те намаляват, и то с цели 82.44%), а са намалели общите разходи - с 43.16% - до 2.7 млн. лева.
Шумен БТ отчита загуба за деветмесечието от 745 хил. лв. при печалба от 57 хил. лв. година по-рано. Приходите му от продажби са се стопили драматично - от 4.6 млн. на 848 хил. лева. Причината за този спад е прекратеното действие на лиценза на дружеството за производство на цигари. Разходите му за дейността също са намалели значително, достигайки до 1.8 млн. лева. Приходите от продажби на друго дружество с отнет лиценз - Хасково БТ, също са се стопили от 8.9 млн. на 1.8 млн. лева. Въпреки това то е намалило загубата си с 1.3 млн. лв. - до 1.08 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във