Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Приватизация на автопилот

Поредна неуспешна година изпраща Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Не се случи нито една от големите сделки. Дори централизираните публични търгове не успяха да оправят баланса й. Всички проекти в списъка на агенцията са на етап "подготовка". 

Дори днес да се обяви процедура за приватизация на някоя от тези фирми, продажбата няма да може да се състои в рамките на тази календарна година.  

Отново е на прицел най-често предлаганото за раздържавяване дружество през тази година - "Сортови семена-Елит" ЕАД. Агенцията за приватизация за трети път сваля цената на дъщерната му фирма "Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство - Бяла Слатина", за да я продаде. Причината за провалите досега бе, че нито един участник не закупи документация до изтичането на крайния срок.

Поредният публичен търг с явно наддаване е насрочен за 28 ноември, а началната цена вече е 1.40 млн. лв. при 1.93 млн. лв. в първата процедура. Обособената част представлява застроен поземлен имот (стопански двор) и се продава заедно със сградите в него (административна и други). Всички парични постъпления ще бъдат преведени по сметката на компанията майка. Според мениджърите й начинът за разрешаването на повечето проблеми (от финансово естество) е именно продажбата, предложена на Агенцията за приватизация. 

Целта е "Сортови семена-Елит" да се освободи от губещия клон в Бяла Слатина, който няма дейност и трупа загуби (най-вече за охрана на имота), а получените средства да се използват за модернизация и развитие на другия работещ - в Кнежа, който в момента издържа компанията. 

"Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - Сливен, все още е с малък стаж в приватизационните списъци. Фирмата има разрешение за дейност като стоково тържище от 2007 година. Основната й дейност е отдаване под наем на оборудване, на търговски площи и съоръжения на производители, търговци и посредници, които работят за вътрешния пазар и за износ. Основни акционери в нея са Министерството на земеделието и храните (89.042% )и община Сливен (10.40%), както и търговци на едро и други частни лица.

Общото събрание на акционерите в края на октомври е взело решение за увеличаване на капитала на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД с непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на номиналната стойност на 743 999 нови акции. Предложението е внесло Министерството на земеделието и храните. 

В едномесечен срок акционерите могат да запишат брой акции, пропорционално на притежаваните от тях, с номинална и емисионна стойност от по 10 лева. След изтичането на срока капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните дотогава и заплатени изцяло нови книжа.

Интересното е, че основното задължение на сливенската фирма е именно към Министерството на земеделието и храните - 7 439 998 лева. То е в резултат на начисленията по заема от ЕБВР за строителство - дължима главница, лихви и административни такси, по допълнително кредитно споразумение от март 2000 година.  

Пазарът на едро за плодове и зеленчуци е част от цялостен Проект за изграждане на пазари на едро за пресни плодове и зеленчуци в България, осъществен в рамките на българо-германското финансово и техническо сътрудничество от Министерството на земеделието и храните, Европейската банка за възстановяване и развитие и община Сливен.

Нетните приходи от продажби на фирмата в края на деветмесечието са намалели, като причината е по-малкото парични постъпления от откритото стоково тържище, чието разширение продължава. Оперативните разходи по дейността обаче са се увеличили на годишна база. Това е следствие от повечето похарчени средства за поддръжката и ремонта на сградите и съоръженията и от повишените разходи за възнаграждения. 

Така финансовият резултат за деветте месеца отново е загуба - в размер на 114 493 лв. при 86 864 хил. лв. за полугодието. Тя пък расте заради високите  разходи за амортизация на ДМА и начисления за завишения през тази година данък сгради в общината. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във