Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Природният газ у нас поскъпва с 15,68% през октомври

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за месец октомври 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. След анализ в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 октомври 2021 г. да бъде в размер на 80,28 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или с 15,68% повече от септември. За предходния месец утвърдената от регулатора цена е 69,40 лв./MWh.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов изнесе подробна информация за ценовите тенденции на европейските газови пазари. В резултат на повишеното търсене поради възстановяването на европейските икономики от началото на 2021 г. цената на синьото гориво е отбелязала рекорден ръст. Само за последния месец цените на синьото гориво на тези пазари са нараснали с над 50% и към вчерашния ден са достигнали 77 евро/MWh. Поради недостатъчните количества газовите хранилища в Европа са запълнени на 70%, което е значително по-малко от обичайната средна норма за периода – 90%.

Независимо от негативните тенденции цената, която „Булгаргаз“ предлага за българските потребители е с 20-25% по-ниска от цените на европейските пазари, изтъкна Павлов. Това се дължи на закупуваните количества по двата договора, което създава възможност дружеството да постига устойчив микс, който да гарантира оптимално съотношение между цена, сигурност и непрекъснатост на доставките. По изчисления на дружеството от началото на годината досега българските потребители са заплатили 140 млн. лева по-малко в сравнение с потребителите в Европа, а за цялата 2021 г. очакваното ценово предимство за българската индустрия поради по-ниските доставни цени се очаква да достигне около 400 млн. лева. В заключение той отбеляза, че количествата природен газ за есенно-зимния сезон са гарантирани, тъй като нагнетяването на гориво в подземното газохранилище "Чирен" върви по план и няма да се стигне до недостиг.

По повод на изнесените от газовия доставчик данни председателят на КЕВР Иван Иванов потвърди, че действително цените за българските потребители са с 20 на сто по-ниски от цените на европейските газови пазари. Той изрази очакването, че нагнетяваните количества "Чирен" ще създадат необходимата сигурност за потребителите. Като друг фактор, който може да промени ценовия тренд, председателят на КЕВР посочи официалните изявления от руска страна през последните дни, че „Газпром“ има готовност да увеличи доставките за Европа, което може да доведе до по-благоприятни цени на природния газ.

Крайното решението за утвърждаване на цена за месец октомври 2021 г., по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители, Комисията ще вземе на закрито заседание на 1 октомври 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във