Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приоритет в стратегията за развитие на Бургас е иновативното образование

В проекта на Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021 - 2027 година /ПИРО 2021 - 2027\ има заложени няколко стратегически цели, сред които е ускоряване на социално-икономическото развитие на местната общност и постигането на устойчив растеж. Документът бе представен отново на обществено обсъждане, в което участваха заинтересовани страни и граждани, съобщиха от морската община.

Приоритет в стратегията за развитие е Бургас да стане център на иновативно образование, което да привлича повече специалисти и млади хора, както и да осигурява добре подготвени кадри за бизнеса и развитието на местната икономика. От друга страна, това ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в региона.

В сферата на здравеопазването се предвижда да продължи тенденцията за подобряване на условията в лечебните заведения. Сред начините за това са осигуряването на модерна апаратура за диагностика и лечение, както и привличането на повече специалисти.

Сред стратегическите цели на ПИРО 2021 - 2027 са подобряването на регионалната интегрираност, устойчивото използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени.

Предстои ПИРО 2021 - 2027 да бъде финализиран и внесен за гласуване в Общинския съвет на Бургас.

Бургас е един от важните икономически и индустриални центрове на България. Градът, наред със София, е един от основните елементи в България на бъдещата опорна европейска транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС, която включва изграждането на жп и шосейна инфраструктура и развитието на пристанище Бургас. Пристанищен град, със собствено международно летище, както и много добре развита наземна инфраструктура, напълно завършено пристанище от индустриална гледна точка, добър достъп до суровини, както и близката рафинерия, той се отличава с високо ниво на индустриализация. Структурата на икономиката е доминирана от търговията, промишленост (хранително-вкусова, нефтопреработвателната, дървопреработвателната и машиностроене), услуги, туризъм и транспорт. Заради развитата индустрия, търговия, туризъм и промишленост, градът предлага конкурентно заплащане и възможности за професионално развитие, характерни за София, Варна и Пловдив.

Планирано е изграждането и на няколко големи индустриални зони, в които да се привлекат международни и фирми от „зелената икономика“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във