Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приходите от кораборемонт надхвърлят тези от трето тримесечие  на 2019-а

От началото на годината до края на септември в КРЗ "Одесос" АД са ремонтирани общо 42 кораба.

В условията на епидемиологичната обстановка през отчетния период работата на Кораборемонтен завод "Одесос" АД е била силно затруднена. Независимо от трудностите и ограниченията наложени от пандемията от COVID-19 приходите на дружеството от кораборемонт  за трето тримесечие  на тази година надхвърлят тези от трето тримесечие  на 2019-а с над 22%, отбелязват мениджърите в своя отчет. Съхранено е било и здравето и работоспособността на персонала (до момента няма заразени, или болни от COVID 19).

От началото на годината до края на септември в КРЗ "Одесос" АД са ремонтирани общо 42 кораба, колкото са били и преди година. Но общата стойност на извършените кораборемонтни услуги във варненския завод е за 35.55 млн. лв. при 29.13 млн. лв. за същия период на 2019-а.

Приходите от дейността на завода нарастват и възлизат на 37.71 млн. лв. срещу 30.06 млн. лв. в края на септември миналата година.

Общият размер на паричните постъпления за  трето тримесечие е 37.89 млн. лв., при отчетени преди година само 30.18 млн. лева. Общо разходите за дейността са съответно 29.48 млн. лв. през тази година срещу 25.71 млн. лв. за същият период на 2019-а. В крайна сметка резултатът от основна дейност на фирмата за трето тримесечие  е печалба в размер на 8.32 млн. лв., докато за същият период през миналата година печалбата е била само 4.42 млн. лева.

За деветте месеца положителният финансов резултат е 8.32 млн. лв. срещу печалба от 4.47 млн. лв. за същият период на 2019-а.

Основен вътрешен източник на ликвидност за фирмата са материалните запаси и наличните парични средства. Мениджърите отбелязват увеличение  и по двата показателя в сравнение със същия период на миналата година. Външен фактор за ликвидност са краткосрочните вземания, които са с висока степен на сигурност и регулярност на събирането им, четем в доклада за дейността.

Подобрение има в събираемостта на краткосрочните вземания на дружеството, които за трето тримесечие намаляват и са в размер на 7.93 млн. лв.,  докато    за  същият  период година по-рано  са били  8.59  млн. лева.

 Макар и с известно прекъсване и забавяне поради извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19, дружеството продължава да изпълнява своята инвестиционна програма, насочена към модернизация на производствените процеси, подобряване на условията на труд и повишаване на квалификацията на персонала. Към края на септември разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 1.82 млн. лв. при 1.98 млн. лв. година по-рано.

Въпреки сложната епидемиологична обстановка  и наложилото се привеждане на персонала в отпуск и престой  през първото шестмесечие на тази година към края на септември дружеството успява не само  да запази работните места  на работниците и служителите (717 човека), но и доходите на персонала са нараснали с  над 4% спрямо същия период на 2019г. до 1600 лева.

 

Прогнози

Поради непредсказуемата динамика на развитие на COVID 19 обхвата и ефекта върху бизнеса е практически невъзможно да бъдат оценени с точност. В случай на разрастване на пандемията, каквито индикации има от началото на октомври 2020 г., са възможни сътресения при работата на дружеството, предвид силната обвързаност с международния пазар от една страна, а от друга – евентуална нужда от принудителни действия по карантиниране – както на персонала на дружеството, така и на корабите, пристигащи от рискови дестинации. Разпространението на вируса може да доведе до нуждата от временно спиране на работата, с цел съхраняване на живота и здравето на работниците и служителите на дружеството, до временен (докато трае пандемията) отлив на клиенти, предвид забавяне сроковете на ремонт на корабите - било поради принудителни карантинни мерки, било поради възможно забавяне на доставки на стоки и материали от чужбина (поради затваряне на границите), или от България (поради временно затваряне на предприятия), което може да доведе до намаляване на приходите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във