Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приходите от емисии – неизползваеми заради законови ограничения

Над 2.6 млрд. лева са приходите от емисии, но те не се използват за инвестиции в зелена енергия, тъй като това не е разписано изрично в закона.

У нас приходите от продажба на националните квоти емисии постъпват във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и се разходват според изискванията на Закона за енергетиката съгласно решение на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за съответния регулаторен период.

Това обяснява Силвия Тодорова от Българската стопанска камара, директор на Център "Предприемачество" и ръководител на Програма "Икономически и финансови въпроси" на сайта на организацията.

Тодорова уточнява, че приходите от продажбата на квотите се изразходват в две основни направления. На първо място за покриването на разходите на обществения доставчик, разходи за премии на производителите от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство и на второ място - за издръжка на фонда. Както става ясно за момента е невъзможно да се инвестират средствата в зелена енергия, включително и поради законови ограничения.

Само за последните пет години квотите, с които са разполагали операторите на инсталации, са намалели с над 40 процента. В някои случаи предприятията, които са оператори на инсталации, са принудени да си купуват допълнителни емисии, независимо от извършените модернизации и обновления на производствените линии и енергийните източници.

Българските предприятия се конкурират с предприятия от другите страни от ЕС за закупуване на необходимите им за дейността емисии, както и с редица финансови институции или фондове, които ги използват като инвестиционен актив.

В същото време допълнителните квоти емисии, които се заплащат от българските предприятия, зависят от производствената им дейност и горивната база, както и от реализираните инвестиционни проекти за обновяване и модернизация, и съответно варират през различните години. Публично достъпна и обобщена информация за тези разходи не е налична. Възможно е да се направят оценки за тези разходи на базата на индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията, като стойностите варират в широки граници от няколко хиляди до няколко стотин хиляди лева за предприятие на година.

В същото време не са предвидени компенсации за индустрията ни в последното изменение на Закона за държавния бюджет и съответно при отсъствие на работещ парламент, такива е трудно да бъдат приложени. Освен това като форма на държавна помощ трябва да се извърши нотификация за компенсаторна схема пред Европейската комисия. Но според Силвия Тодорова  компенсацията трябва да бъде добре премислена и целенасочена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във