Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приходите от дивиденти увеличават печалбата на "Индустриален Капитал Холдинг"

"Индустриален капитал холдинг" АД приключи полугодието с по-висока печалба, която е в размер на 3.38 млн. лева. За същия период на миналата година положителният финансов резултат бе 2.59 млн. лева. Увеличението за шестте месеца се дължи основно на повишението на приходите от дивиденти, разпределени от предприятия от групата, между януари и юни спрямо същия период на миналата година, сочат данните от консолидирания отчет на компанията. Това обичайно се случва към края на първото полугодие на всяка година, уточняват от холдинга. Общо вземания за дивиденти от свързани предприятия към края на юни е в размер на 4.19 млн. лева при 3.23 млн. лева година по-рано. Дивидентът от  „М+С Хидравлик“ АД е 3.06 млн. лева, а от „ЕМКА“ АД –1.13 млн. лева.

Общите приходи на компанията са за около 4.19 млн. лева към края на юни в сравнение с 3.26 млн. лева година по-рано, като се увеличават с около една трета.

Холдингът е инвестирал в различни отрасли на икономиката, което е своеобразна форма на диверсификация на инвестиционния риск. Това са само производствени предприятия, като по-голямата част от продукцията на групата е предназначена за външни пазари. "Индустриален капитал холдинг" има портфейл с дялови участия в няколко предприятия в машиностроенето - "Силома" АД - Силистра, "М+С Хидравлик" АД, "ЕМКА" АД - Севлиево, и "Завод за абразивни инструменти" АД - Берковица.

Същевременно холдинговото дружество е увеличило и разходите си - до 813 хил. лева за полугодието от 678 хил. лева година по-рано. Числата сочат, ръст на харчовете по всички основни икономически елементи – материали, външни услуги, възнаграждения.

Основните акционери в холдинга са "Индустриален кредит България" ООД с дял от 17.98%, "ЗАИ" АД с - 10.02%, "ЕМКА" АД - с 10.01 от капитала. Други фирми притежават 18.09%, а 26 092 индивидуални инвеститори са собственици на 43.90% от акциите с право на глас.

След много подскоци по ценовата стълбица през осемте месеца на тази година котировките се спряха на 3 лева за един брой в момента, като губят три стотинки през това време.

През юни бившият приватизационен фонд разпредели като дивидент общо 1.49 млн. лева, което означава брутна сума от по 0.0947 лева за една акция от печалбата за миналата година. Холдинговата компания разпределя печалба за дивидент за шеста поредна година.

В момента инвеститорите оценяват Индустриален Капитал Холдинг“ на 47 593 632 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във