Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приходите на "Еврохолд" растат във всички сегменти

S 250 c854eb92 1d3d 48b2 9dcc ab930c1c3dc2

Най-големият публичен холдинг в страната и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, увеличава значително приходите си и подобрява оперативната си рентабилност през първото полугодие на тази година. Това показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който все още не включва придобития през юли бизнес на "ЧЕЗ Груп" в България.

Между януари и юни тази година "Еврохолд" отчита общи приходи от 923.4 млн. лв., което e 20% ръст на годишна база. Печалбата на холдинга от оперативна дейност се повишава с 15% за година - до 58 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA), достига 18.3 млн. лв. - с 13% повече в сравнение с първите шест месеца на 2020-та.

Всички бизнес сегменти на "Еврохолд" постепенно възстановяват оборотите си отпреди COVID-19 и отчитат увеличение на приходите си в условията на все още усложнената обстановка заради продължаващата пандемия. Постъпленията от застрахователна дейност се увеличават с 19% за година - до 814.2 млн. лева. Приходите от застрахователни премии на дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" са със 17% повече на годишна база и достигат 513 млн. лв., благодарение на експанзията в Югоизточна Европа. Консолидираната печалба преди данъци на застрахователната група за полугодието достига 2.9 млн. лв. при 4.7 млн. лв. през същия период на миналата година.

Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, опериращи под брандовете "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и "Евро-Финанс" АД, регистрират ръст на приходите и оперативната си печалба. В края на юни активите на групата надхвърлят 1.73 млрд. лв., което е с около 6% повече спрямо края на 2020-та.

Необходимо е да се отбележи, че резултатите за първото полугодие все още не отчитат представянето на новопридобитите дъщерни дружества на "ЧЕЗ Груп" - те ще бъдат консолидирани в отчета за деветмесечието.

КФН не одобри офертите за изкупуване на акциите на фирмите на ЧЕЗ

"Еврохолд" официално приключи придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп" в България на 27 юли. Сделката бе на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на "Еврохолд".

В резултат на транзакцията, която вече беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, "Еврохолд" стана собственик на 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия у нас - "ЧЕЗ Разпределение България" АД (с 40% пазарен дял), също и в най-големия доставчик на електроенергия - "ЧЕЗ Електро България" АД, както и на 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - "ЧЕЗ Трейд България". Освен това холдингът придоби компанията за IT услуги "ЧЕЗ ИКТ България", фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството за производство на електричество от биомаса - "Бара груп" и фирмата "ЧЕЗ България", която координира и управлява дейността на всички дружества на "ЧЕЗ" в нашата страна. 

С придобиването и интегрирането на активите на "ЧЕЗ Груп", "Еврохолд" ще обслужва близо 3 млн. потребители на електроенергия, включително и в столицата София.

"ЧЕЗ Разпределение" и "ЧЕЗ Електро" са публични дружества, чиито акции се търгуват на "БФБ-София". Със закупуването на мажоритарните дялове в тях възникна и задължението на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ да отправи търгово предложение към по-малките притежатели на ценни книжа от ЕРП компаниите.

На 30 август Комисията за финансов надзор издаде, както обикновено при такава процедура, временна забрана за публикуване на тази първа оферта. Сега документите трябва да се допълнят и да се внесат отново в регулатора за съответното решение.

На практика мажоритарния собственик на „ЧЕЗ Разпределение“, притежаващ пряко 1 291 760 обикновени акции, представляващи 67% от капитала, иска да изкупи останалите книжа – 636 240 броя (33%), на цена по 278.88 лв. за акция.

Същото се отнася и за „ЧЕЗ Електро“ - „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. е собственик на 67% от неговия капитал и сега желае да придобие останалите 1650 обикновени акции  - или 33%, които не притежава. Цената за една акция е 26 070 лева или общо това прави близо 43.02 млн. лева.

Промени в дейността на двете дружества или в стратегията им в близките години не се предвижда.

"Бyлфapмa" иска автобизнеса на "Еврохолд"

Неотдавна най-големият автомобилен холдинг в България – „Авто Юнион“ АД, който обединява инвестициите на „Еврохолд“ в сектора, подписа предварителен договор за продажбата на дъщерното си дружество „Н Ауто София“ ЕАД на „Булфарма“ ООД - водещ инвеститор в здравеопазването.

„Булфарма, която притежава веригата болници – „Софиямед“ и е под  контрола на  д-р Михаил Тиков, има намерение да придобие 100% от дяловете, притежавани от „Авто Юнион“ АД  в  капитала на „Н Ауто София“. Сделката трябва да бъде одобрена от Комисията за защита на конкуренцията, като документите за предстоящата концентрация са внесени в регулатора.

„Н Ауто София“ ЕАД е основен дилър в страната на марката Nissan и контролира 51% от капитала на „Еспас Ауто“ - най-големият дистрибутор за България на автомобилите Renault и Dacia. Компанията е собственик и на 51% от „ЕА Пропъртис“ ООД, която притежава терена и шоурума на Nissan, Renault и Dacia в София. 

„Авто Юнион“ АД има близо 12% дял в продажбите на нови автомобили у нас и е собственик на вносители и дилъри на общо 18 марки автомобили и мотоциклети, на 26 оторизирани и доверени сервизни центрове, на четири марки масла и смазочни продукти, както и на едно бранд решение за продажба на горива с отстъпка и отложено плащане. Сред по-известните автомобилни марки, които "Авто Юнион" представлява са: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Opel, Chevrolet, Mazda, Nissan, Renault и Dacia.

Сделката е част от стратегията за развитието на „Еврохолд“, която предвижда продажба на автомобилния и лизинговия бизнес и фокусиране върху застраховането и енергетиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във