Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приета е стратегия за електронното управление в НОИ

Правителството прие на днешното си заседание стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт - „е-осигуряване“ 2018-2023 г. и Пътна карта за изпълнението й. Документът отразява цялостната стратегия за развитие на информационните технологии на НОИ. Тя очертава технологичните приоритети на осигурителния институт и определя подхода и отговорностите за реализирането му като функционираща е-осигурителна институция към 2023 г.

Основните цели на секторната политика за е-осигуряване произтичат от стратегическите цели на НОИ за периода 2018-2021 г. за предоставяне на висококачествени административни услуги и нарастване на потребителската удовлетвореност, както и за повишаване на организационната ефективност и информационната сигурност. Предвидени са и мерки за подобряване на контрола при управлението на финансовия ресурс на държавното обществено осигуряване и изпълнение на дейностите в НОИ.

За постигане на целите на секторната стратегия е разработена Пътна карта с конкретни дейности, която дефинира обхвата, етапите, сроковете, очакваните резултати и необходимия бюджет за изпълнение на проектите за реализацията на заложените в нея приоритети. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във