Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приеха правилник за дейността на Консултативния съвет към Агенцията по вписванията

Първото заседание на новосъздадения Консултативен съвет към Агенцията по вписванията прие правилник за дейността си. Заседанието е било открито от зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова.

Решението за създаването му беше взето в началото на месец април, като бяха изпратени покани към общо 23 институции. Всички те приеха поканата, а по-голямата част от тях имаха свой представител на днешната среща.

Консултативният съвет е отворена структура, която ще приема и обсъжда предложения за решаване на всички важни проблеми на гражданите, бизнеса и институциите, свързани с функционирането на регистрите към Агенцията. В Консултативният съвет могат да се дават предложения за нови практики на Агенцията по вписванията, но и да се допълват вече съществуващите.

Габриела Козарева, изпълнителен директор на институцията, подчерта, че е важно при обсъждане на конкретни предложения и промени винаги да се цели максимална ефективност за потребителите и работата на институцията, но и да се взема предвид, че Агенцията разполага с определен капацитет.

Правилникът за дейността на съвета засяга всички членове: Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Камарата на професионалните оценители, Националната агенция по приходите, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националният статистически институт, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, Изпълнителната агенция за насърчаване на малък и среден бизнес, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Държавната агенция „Електронно управление“ , Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Държавната агенция „Национална сигурност“ и други заявиха твърдо желанието си срещите да са по-чести от предвидения 3-месечен срок. От Агенцията посочиха, че още преди първото заседание са получили предложения за теми за обсъждане, което показва високият интерес към ефективен диалог.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във